'

PUF søger arbejdsmiljøundervisere

PUF søger nye arbejdsmiljøundervisere – skal det være dig?

Drømmer du om at arbejde som arbejdsmiljøunderviser, og har du lyst til at være med til at understøtte et bedre arbejdsmiljø på kommunale og regionale arbejdspladser? Så er det dig, vi søger som ny arbejdsmiljøunderviser i Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF). 

Som PUF arbejdsmiljøunderviser skal du undervise på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse i kommuner og regioner. Hvervet som PUF-arbejdsmiljøunderviser er en spændende opgave, som giver dig masser af mulighed for personlig og faglig udvikling. Du bliver en del af et landsdækkende undervisernetværk, og du deltager i kompetenceudvikling i PUF Akademi.

For at kunne udpeges som PUF arbejdsmiljøunderviser skal du:

• have gennemført Arbejdstilsynets arbejdsmiljøunderviseruddannelse eller planlægge at gennemføre den indenfor det nærmeste år.

• have gennemgået en arbejdsmiljøuddannelse eller på anden vis opnået viden om arbejdsmiljøforhold.

• have deltaget i praktisk arbejdsmiljøarbejde i mindst et år indenfor de seneste fem år.

• have en voksenpædagogisk grunduddannelse af 120 timers varighed eller tilsvarende – eller planlægge at tage den - inden for det nærmeste år (1) .

• have relevant undervisningserfaring i mindst tre måneder.

• være indstillet på at undervise på mindst fire hold á 3 dage årligt samt deltage i mindst to dages årlig kompetenceudvikling i PUF Akademi.

• have erfaring med samarbejde om arbejdsmiljø i en kommune/region (f.eks. via arbejdet som erfaren arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant, MED-medlem, HR-konsulent, sekretær for et MED-udvalg eller leder).

• være ansat i en kommune, region eller faglig organisation.

Parterne lægger særlig vægt på, at du kan formidle stoffet nøgternt i forhold til partsinteresser.

Du vil løbende vedligeholde dine kompetencer som PUF-arbejdsmiljøunderviser i PUF Akademi, som er et forum for kompetenceudvikling, netværk og videndeling for MED- og arbejdsmiljøundervisere. Som PUF-arbejdsmiljøunderviser betaler du ikke for at deltage i aktiviteter i PUF Akademi.

Din arbejdsgiver skal gøres opmærksom på, at du ansøger om at blive PUF-underviser, så I kan aftale, hvordan din daglige leder kan tilrettelægge arbejdet i dit fravær. Der er tale om fravær fra arbejdspladsen uden løn i forbindelse med afholdelse af minimum 12 uddannelsesdage om året, hvor PUF betaler et underviserhonorar for afholdelse af uddannelsesdagene. Dertil kommer fravær med løn i forbindelse med deltagelse i minimum to opkvalificeringsdage årligt i PUF Akademi. I forbindelse med din ansøgning skal du derfor indsende en underskrevet tilkendegivelse om, at din leder er indforstået med ovenstående.

 Læs mere om PUF og arbejdsmiljøuddannelsen på www.puf.dk. PUF-undervisere bliver aflønnet i henhold til Finansministeriets cirkulære om vederlæggelse m.v. af timelønnet undervisning. Vi glæder os til at modtage din motiverede ansøgning, dit CV samt en underskrevet tilkendegivelse fra din arbejdsgiver. Klik her for at downloade en blanket til dette. Du skal sende din ansøgning til Parternes Uddannelsesfællesskab på mailadressen puf@puf.dk.

Du er meget velkommen til at kontakte PUF uformelt på forhånd for at drøfte, hvorvidt du lever op til de krav, der er beskrevet ovenfor, eller hvordan du evt. kan komme til det. Kontakt Jens Nørlem på jn@puf.dk eller på 2916 2091.


(1) Udgiften til uddannelsen afholdes ikke af PUF.