ARBEJDSMILJØUDDANNELSEN

PUF er specialiseret i at udbyde arbejdsmiljøuddannelsen til kommuner og regioner. Det foregår på to forskellige måder:  
- på interne hold for medarbejderne i en bestemt kommune eller region.
- på hold, hvor flere kommuner er gået sammen om at arrangere uddannelsen.


Deltagerne

Deltagerne på arbejdsmiljøuddannelsen er primært arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, der er medlem af arbejdsmiljøorganisationen. Nye arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i en arbejdsmiljøgruppe skal gennemføre arbejdsmiljøuddannelsen senest tre måneder efter, at de er valgt eller udpeget til funktionen.

Desuden kan andre ledere og medarbejdere med opgaver vedrørende arbejdsmiljø, for eksempel medlemmer af MED-udvalg, have udbytte af uddannelsen.


Indhold

PUF tilpasser uddannelsen til den enkelte kommune/region. Som deltager på uddannelsen lærer du om:

 • Kommunens/regionens arbejdsmiljøorganisation og -strategi
 • Det gode arbejdsmiljø
 • Dine opgaver i arbejdsmiljøgruppen
 • Arbejdsmiljøgruppen i MED-organisationen
 • Det gode samarbejde i arbejdsmiljøgruppen
 • Sådan påvirker I holdninger og kultur
 • Forebyggelse gennem risikovurdering
 • APV og trivselsmåling
 • Det psykiske arbejdsmiljø
 • Det fysiske arbejdsmiljø
 • Arbejdsulykker og erhvervssygdomme
 • Eksterne samarbejdspartnere

Som et led i uddannelsen skal du gennemføre en praktisk opgave, som kobler uddannelsens indhold med dine opgaver i arbejdsmiljøgruppen i din egen organisation.


Form

PUF-arbejdsmiljøunderviseren tager afsæt i dine og de øvrige deltageres forudsætninger og erfaringer fra jeres egne arbejdspladser. I vil få rig lejlighed til at udveksle erfaringer og dele viden.


Uddannelsesbevis

PUF udsteder uddannelsesbevis, når du har deltaget i de 22 timer på den grundlæggende arbejdsmiljøuddannelse og gennemført den praktiske opgave samt udfyldt den elektroniske evaluering.