PUF søger MED-undervisere

PUF søger MED-undervisere – skal det være dig?

 Drømmer du om at arbejde som MED-underviser, og har du lyst til at være med til at understøtte et bedre arbejdsmiljø på kommunale og regionale arbejdspladser? Så er det dig, vi søger som ny MED-underviser i Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF).

Som PUF MED-underviser skal du undervise på MED-grunduddannelsen, og du vil også få mulighed for at afholde supplerende MED-uddannelse (MED-klippekortmoduler) for MED-udvalg i kommuner og regioner. Læs mere om PUF, MED-grunduddannelsen og MED-klippekortmoduler på www.puf.dk.

Hvervet som PUF MED-underviser er en spændende opgave, som giver dig masser af mulighed for personlig og faglig udvikling. Du bliver en del af et landsdækkende undervisernetværk, og du deltager i kompetenceudvikling i PUF Akademi. MED-grunduddannelsen og MED-klippekortmodulerne skal klæde MED-udvalgene på til MED-samarbejdet, så de kender MED-aftalen og derigennem kan bidrage til at styrke og udvikle samarbejdet mellem medarbejderrepræsentanter og ledelse på de kommunale og regionale arbejdspladser.

Som PUF-underviser på MED-uddannelsen forventes det, at du:

• har et bredt kendskab til kommunale/regionale forhold.

• er ansat i en kommune, region eller faglig organisation.

• har erfaring med samarbejde mellem forskellige fagområder i en kommune/region (f.eks. via arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant, MED-medlem, HR-konsulent, sekretær for et MED-udvalg eller leder).

 • har erfaring med mundtlig formidling/undervisning.

 • har en voksenpædagogisk grunduddannelse af 120 timers varighed eller tilsvarende - eller er indforstået med at tage den inden for de første seks måneder efter din tiltræden (1) .

Som person lægger vi vægt på, at du:

• kan formidle stoffet nøgternt i forhold til partsinteresser.

• anerkender værdien i og lægger vægt på konstruktivt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

• kan undervise med et personligt engagement og respekt for den enkelte deltagers forudsætninger.

 Du bliver klædt på til opgaven som PUF MED-underviser i PUF Akademi, som er et forum for kompetenceudvikling, netværk og videndeling for MED- og arbejdsmiljøundervisere. PUF afholder udgiften til MED-underviseruddannelsen. PUF-undervisere bliver aflønnet i henhold til Finansministeriets cirkulære om vederlæggelse m.v. af timelønnet undervisning.

 Du skal indstilles skriftligt af enten din faglige organisation eller af arbejdsgiveren i din kommune/region. Du skal gøre din ansættelseskommune/-region opmærksom på, at du ansøger om at blive PUF-underviser, så I kan aftale, hvordan din daglige leder kan tilrettelægge arbejdet i dit fravær. Der er tale om fravær fra arbejdspladsen uden løn i forbindelse med afholdelse af minimum 12 uddannelsesdage om året, hvor PUF betaler et underviserhonorar for afholdelse af uddannelsesdagene. Dertil kommer fravær med løn i forbindelse med deltagelse i MED- underviseruddannelsen og efterfølgende minimum to opkvalificeringsdage årligt i PUF Akademi. I forbindelse med din ansøgning skal du derfor indsende en underskrevet tilkendegivelse om, at din leder er indforstået med ovenstående. Klik her for at downloade en blanket til dette.

Vi modtager og behandler løbende ansøgninger. Vedlæg dit CV samt en underskrevet indstilling fra enten din arbejdsgiver eller din faglige organisation. Du skal sende din ansøgning mv. til Parternes Uddannelsesfællesskab på mailadressen puf@puf.dk. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jens Nørlem på jn@puf.dk eller på 2916 2091.

(1) Udgiften til voksenpædagogisk uddannelse afholdes ikke af PUF.