MED-udvalget er den strategiske drivkraft for arbejdsmiljøarbejdet: Med udgangspunkt i mål for arbejdsmiljøindsatsen og retningslinjer for sygefravær, trivsel, ulykkesstatistik mv. skaber MED-udvalget rammerne for et systematisk arbejde med forebyggelse. Det kræver et fælles fokus at løfte den opgave.

 

FORMÅL

Det overordnede formålet med klippekortmodulet er at skabe viden, holdning og handling i arbejdsmiljøarbejdet, særligt i forhold til det strategiske arbejdsmiljøarbejde i MED-udvalgene.

 

INDHOLD

Denne uddannelsesdag hjælper MED-udvalget til at gøre status på indsatsen, opdatere sin viden og tilegne metoder til at skærpe det strategiske fokus på arbejdsmiljø - og dermed forbedre arbejdsmiljøet i samarbejde med arbejdsmiljøgrupperne. 

Det konkrete formål og indhold for kursusdagen fastlægges i dialog mellem underviser og repræsentanter for udvalget på baggrund af udvalgets behov – med udgangspunkt i følgende:

  • Opdatere udvalgets viden om lov- og aftalegrundlaget for MED-udvalgets opgaver med arbejdsmiljøet
  • Gøre status på MED-udvalgets arbejdsmiljøopgaver, herunder udvalgets eksisterende retningslinjer
  • Lære metoder til at analysere og anvende den viden, der indsamles gennem fx trivselsmålinger, APV, ulykkesstatistikker mv.
  • Få inspiration til at styrke dialogen med arbejdsmiljøgrupperne i samspillet mellem det overordnede og daglige arbejdsmiljøarbejde
  • Styrke sammenhængen mellem de forskellige niveauer i MED-organisationen

 

FORM OG METODE

Kursusdagen tilrettelægges med korte oplæg, gruppearbejde og opsamlinger i plenum, som giver fælles læring og indsigt. Der er fokus på at deltagerne selv skal være aktive og drøfte relevante emner og udfordringer med hinanden, som de kender det fra samarbejdet i eget MED-udvalg. På den måde bliver dagens indhold konkret og nærværende.

 

FLEKSIBELT TILBUD

Alle MED-udvalgsmedlemmer har ifølge MED-rammeaftalen ret til en årlig supplerende uddannelsesdag, når de har taget den obligatoriske MED-grunduddannelse. Den supplerende uddannelse kaldes ”klippekortmoduler”, og de kan afholdes fleksibelt fra få timer til en hel kursusdag. 

Dette modul er rettet mod et samlet udvalg, men det kan også gennemføres for et blandet hold af deltagere fra forskellige udvalg, blot alle har den grundlæggende MED-uddannelse i forvejen.

Form

Fra et par timer til en hel kursusdag. Formen er fleksibel og aftales med rekvirenten

Pris

Prisen pr. påbegyndt uddannelsesdag er 10.200 kr. + moms ved op til 22 deltagere og 13.400 kr. + moms ved 23-30 deltagere

Tilmelding/bestilling

Kontakt PUF på puf@puf.dk for bestilling