Kommuner og regioner søger konstant at udvikle arbejdet med kerneopgaven, effektivisere og arbejde med innovation. MED-organisationen spiller en afgørende rolle i at sikre, at disse forandringer lykkes. Denne uddannelsesdag giver MED-udvalget de nødvendige redskaber til at bidrage til forandringsprocesserne.

 

FORMÅL

Formålet med denne uddannelsesdag er at styrke MED-udvalget i at arbejde konstruktivt og inddragende med forandringer, så der skabes motivation, værdi og mening.

 

INDHOLD

Det konkrete fokus og indhold for kursusdagen fastlægges i dialog mellem underviser og repræsentanter fra udvalget på baggrund af udvalgets behov – med udgangspunkt i følgende:

  • Kendskab til MED-udvalgets rolle og muligheder ved forandringsprocesser
  • En fælles forståelse af hvilke faser, der præger en forandringsproces
  • Redskaber til at håndtere MED-udvalgets opgaver ved forandringer og på professionel vis rumme modsatrettede holdninger under drøftelserne
  • Inspiration til selv at sætte forandring på dagsordenen

 

FORM OG METODE

Kursusdagen tilrettelægges med korte oplæg, gruppearbejde og opsamlinger i plenum, som giver fælles læring og indsigt. Der er fokus på at deltagerne selv skal være aktive og drøfte relevante emner og udfordringer med hinanden, som de kender det fra samarbejdet i eget MED-udvalg. På den måde bliver dagens indhold konkret og nærværende.

 

FLEKSIBELT TILBUD

Alle MED-udvalgsmedlemmer har ifølge MED-rammeaftalen ret til en årlig supplerende uddannelsesdag, når de har taget den obligatoriske MED-grunduddannelse. Den supplerende uddannelse kaldes ”klippekortmoduler”, og de kan afholdes fleksibelt fra få timer til en hel kursusdag. 

Dette modul er rettet mod et samlet udvalg, men det kan også gennemføres for et blandet hold af deltagere fra forskellige udvalg, blot alle har den grundlæggende MED-uddannelse i forvejen.

 

Form

Fra et par timer til en hel kursusdag. Formen er fleksibel og aftales med rekvirenten

Pris

Prisen pr. påbegyndt uddannelsesdag er 10.200 kr. + moms ved op til 22 deltagere og 13.400 kr. + moms ved 23-30 deltagere

Tilmelding/bestilling

Kontakt PUF på puf@puf.dk for bestilling