Som medlem af et MED-udvalg kan det være svært at gennemskue, hvordan beslutninger egentlig bliver truffet. Hvilke ledere beslutter hvad? Og hvad beslutter politikerne? Hvis det er uklart, vil det også være uklart, på hvilket MED-niveau en sag skal behandles.

 

FORMÅL

Det overordnede formål med denne kursusdag er at give MED-udvalget et klart billede af MED-samarbejdet i en større sammenhæng, så man derved skaber større overblik og forståelse for hinandens roller og den fælles opgave.

 

INDHOLD

De konkrete mål og indhold for kursusdagen fastlægges i dialog mellem underviser og repræsentanter for MED-udvalget på baggrund af udvalgets behov - med udgangspunkt i følgende delmål:

  • Fælles skarphed på roller og opgaver
  • Overblik over, hvor beslutningerne bliver truffet i kommunen/regionen, og hvem der rent faktisk træffer beslutningerne
  • Fælles forståelse af ”rette niveau” i MED
  • Forståelse af roller og repræsentation, herunder hvordan man kan arbejde med baglandet som MED-repræsentant.
  • Fælles forståelse for, hvordan information og drøftelse giver værdi for kerneopgaven

Vi tager udgangspunkt i ledelseshierarkiet i kommunen/regionen, hvor uddannelsen afholdes. Med ledelse som udgangspunkt kobles MED-udvalgene på i beslutningskæden. Undervejs genopfrisker vi de vigtigste hovedpointer fra MED-grunduddannelsen.

 

FORM OG METODE

Kursusdagen tilrettelægges med korte oplæg, gruppearbejde og opsamlinger i plenum, som giver fælles læring og indsigt. Der er fokus på at deltagerne selv skal være aktive og drøfte relevante emner og udfordringer med hinanden, som de kender det fra samarbejdet i eget MED-udvalg. På den måde bliver dagens indhold konkret og nærværende.


FLEKSIBELT TILBUD

Alle MED-udvalgsmedlemmer har ifølge MED-rammeaftalen ret til en årlig supplerende uddannelsesdag, når de har taget den obligatoriske MED-grunduddannelse. Den supplerende uddannelse kaldes ”klippekortmoduler” og de kan afholdes fleksibelt fra få timer til en hel kursusdag. 

Dette modul er rettet mod et samlet udvalg, men det kan også gennemføres for et blandet hold af deltagere fra forskellige udvalg, blot alle har den grundlæggende MED-uddannelse i forvejen.

Form

Fra et par timer til en hel kursusdag. Formen er fleksibel og aftales med rekvirenten

Pris

Prisen pr. påbegyndt uddannelsesdag er 10.200 kr. + moms ved op til 22 deltagere og 13.400 kr. + moms ved 23-30 deltagere

Tilmelding/bestilling

Kontakt puf@puf.dk for at høre nærmere eller bestille en kursusdag