Du er her

Materialer

Til PUFs MED og arbejdsmiljøuddannelser hører undervisningsmaterialer, der ligesom uddannelserne løbende ajourføres og kvalitetssikres.

MED-grunduddannelsen

Vær MED - bogen er obligatorisk grundbog på MED-grunduddannelsen. Der findes en version til kommuner og en til regioner. Bogen kan bestilles på www.puf.dk/butik

Arbejdsmiljøuddannelsen

Bogen "Kom godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet" er obligatorisk grundbog på PUFs arbejdsmiljøuddannelse. Den kan også bestilles på www.puf.dk/butik..

Bogen spiller sammen med mange gode materialer, der findes på nedenstående links:

Love, bekendtgørelser og vejledninger

Få overblik over de vigtigste regler for arbejdsmiljøarbejdet her.

Aftaler om MED og arbejdsmiljø

Find de overordnede aftaler, der er indgået mellem kommuner, regioner og lønmodtagernes organisationer om MED og arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet

På Arbejdstilsynets hjemmeside finder du alle de gældende regler. Du kan også finde hjælp til den praktiske indsats i AT-vejvisere, tjeklister, værtøjer og inspirationsmaterialer. På linket ovenfor får du hjælp til at finde det vigtigste.

Eksterne aktørers hjemmesider og nyhedsbreve

De mest relevante hjemmesider hos de vigtigste eksterne aktører, hvor du kan hente viden, værktøj og inspiration til arbejdet i arbejdsmiljøgruppen.

Links til gode materialer

Direkte links til gode værktøjer og materialer til arbejdsmiljøgruppens eget arbejde - samt viden om emner som stress, vold, mobning, social kapital, ergonomi, indeklima, ulykker og meget mere.

Inspiration: sæt liv i møderne!

Spil og andre metoder, der kan skabe variation og forny jeres møder.