Materialer


PUF har udviklet egne grundbøger til MED- og arbejdsmiljøuddannelsen.

MED-grunduddannelsen

Vær MED-bogen er obligatorisk grundbog på MED-grunduddannelsen. Der findes en version til kommuner og en til regioner. Bogen kan bestilles i webshoppen.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Bogen Kom godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet er den obligatoriske grundbog, som også findes i webshoppen.
Den spiller sammen med mange gode materialer, der findes på nedenstående links:

Love, bekendtgørelser og vejledninger
Få overblik over de vigtigste regler for arbejdsmiljøarbejdet her.

Aftaler om MED og arbejdsmiljø
Find de overordnede aftaler, der er indgået mellem kommuner, regioner og lønmodtagernes organisationer om MED og arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet
På Arbejdstilsynets hjemmeside finder du alle de gældende regler. Du kan også finde hjælp til den praktiske indsats i AT-vejvisere, tjeklister, værtøjer og inspirationsmaterialer. På linket ovenfor får du hjælp til at finde det vigtigste.

Eksterne aktørers hjemmesider og nyhedsbreve
De mest relevante hjemmesider hos de vigtigste eksterne aktører, hvor du kan hente viden, værktøj og inspiration til arbejdet i arbejdsmiljøgruppen.

Værktøjer til arbejdsmiljøet
Direkte links til gode værktøjer og materialer til arbejdsmiljøgruppens eget arbejde - samt viden om emner som stress, vold, mobning, social kapital, ergonomi, indeklima, ulykker og meget mere.