Du er her

Materialer

Til PUFs MED og arbejdsmiljøuddannelser hører undervisningsmaterialer, der ligesom uddannelserne løbende ajourføres og kvalitetssikres.

MED-uddannelsen

Vær MED - bogen koster 110 kr. pr. stk. plus moms. Den kan bestilles på www.puf.dk/butik fra slutningen af december 2014, og den kan leveres fra starten af januar 2015. 

Arbejdsmiljøuddannelsen

På de åbne hold af arbejdsmiljøuddannelsen indgår materialerne i deltagerbetalingen.
På de interne hold i kommuner og regioner aftaler rekvirenten indholdet i materialepakken med PUF.  

Håndbogen Arbejdsmiljø i kommuner og regioner indgår altid i materialet og er en uvurderlig kilde til opdateret viden om arbejdsmiljøarbejdet.