Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Efter den grundlæggende arbejdsmiljøuddannelse har både ledere og arbejdsmiljørepræsentanter og ledere ret til tilbud om supplerende uddannelse. Det giver mulighed for, at de kan vedligeholde og forny deres viden og arbejdsmetoder.
I løbet af de første ni måneder efter den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse har man ret til 2 dages uddannelse. De følgende år har man ret til 1,5 dages uddannelse om året.

PUF tilbyder kommuner og regioner supplerende uddannelse, som er tilpasset de lokale mål, strategier og metoder. Vores mål er, at den enkelte uddannelsesdag bliver så konkret, relevant og lærerig som muligt for deltagerne.  

Uddannelsesdage med strategisk fokus:

Uddannelsesdage med konkret, operationelt fokus:

Uddannelsesdage om centrale arbejdsmiljøtemaer:

Brancherettede uddannelsesdage: