Love bekendtgørelser og vejledninger

Den overordnede Lov om Arbejdsmiljø sætter rammen for arbejdet. Den er foldet ud i Arbejdstilsynets bekendtgørelser. Bekendtgørelser er bindende, og bestemmelserne i dem skal overholdes på alle arbejdspladser.

Bekendtgørelserne er foldet ud i de mere detaljerede AT-vejledninger, som Arbejdstilsynet løbende udsender. AT-vejledningerne er ikke bindende på samme måde som bekendtgørelserne, men de bygger på de bindende regler, og de afspejler Arbejdstilsynets praksis på området.

Du kan finde en samlet oversigt over alle bekendtgørelser og AT-vejledninger om arbejdsmiljøet på Arbejdstilsynets hjemmeside.

De vigtigste bekendtgørelser

De vigtigste AT-vejledninger
Tre AT-vejledninger er særligt relevante for dine opgaver og rettigheder som medlem af arbejdsmiljøgruppen:

En række vejledninger er relevante for specifikke dele af arbejdsmiljøarbejdet i kommuner og regioner:

Arbejdsmiljøvejvisere
Arbejdstilsynet har udarbejdet en række arbejdsmiljøvejvisere, som beskriver de vigtigste arbejdsmiljøproblemer i de enkelte brancher, og de arbejdsprocesser, hvor problemerne typisk forekommer. Vejviserne indeholder også generelle råd om, hvordan man kan løse problemerne.

De mest relevante vejvisere for kommuner og regioner er:

Læs mere om Arbejdstilsynet her.