Ny inspiration til APV

Arbejdspladsvurderingen, i daglig tale APV, er et af arbejdsmiljøgruppens centrale redskaber til at sikre trivsel og godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

På denne uddannelsesdag får du genopfrisket rammer og regler for APV, og du får inspiration til at anvende nye metoder i APV-processen. Udgangspunktet for tilrettelæggelsen af dagen er de rammer for APV-arbejdet, der er besluttet af Hovedudvalget i din egen kommune/region. Der bliver også lejlighed til at udveksle erfaringer med andre arbejdsmiljøgrupper om problemer og muligheder i APV-processen. Efter deltagernes behov vil vi fokusere på fx:

  • Forberedelse
  • Kortlægning af arbejdsmiljøet
  • Inddragelse af sygefravær og ulykkesanalyse
  • Beskrivelse og vurdering af arbejdsmiljøforhold og problemer
  • Prioritering og handleplan
  • Opfølgning på handleplan
  • Samspillet med MED-udvalgets strategiske indsats

PUF tilrettelægger kursusdagen i samarbejde med den kommune eller region, der bestiller den, så indholdet tilpasses de lokale aftaler og forhold iøvrigt. Kontakt en relevant leder eller HR-afdelingen, hvis du er interesseret i komme på sådan et kursus i den kommune/region, hvor du er ansat. Uddannelsesdagen kan indgå i det lovpligtige tilbud om supplerende uddannelse for arbejdsmiljøgrupperne.