Tekstboks med Runde Kanter
Du har ret til supplerende MED-uddannelse

Medlemmer af MED-udvalg har jvf. MED-rammeaftalen ret til en årlig uddannelsesdag, hvor de kan sætte fokus på et emne, som har særlig betydning for udvalgets arbejde. I rammeaftalen kaldes disse dage for klippekortmoduler.

PUF tilbyder en vifte af forskellige uddannelsesdage, som er tilpasset ønsker og behov i den kommune, region eller det konkrete udvalg, hvor dagen afholdes. MED-udvalgets rolle og opgaver i forhold til emnet er altid omdrejningspunkt for uddannelsesdagene.

PUF tilrettelægger kursusdagene i samarbejde med dem, der bestiller den, så indholdet tilpasses de lokale forhold.

Kontakt din leder eller HR-afdelingen i den kommune/region, hvor du er ansat, hvis du er interesseret i komme på kursus.