Eksterne aktører, hjemmesider og nyhedsbreve

Her finder du en oversigt over en række vigtige eksterne aktørers hjemmesider, hvor du kan hente viden, værktøj og inspiration til arbejdet i arbejdsmiljøgruppen. Hos dem kan du også melde dig til en lang række nyhedsbreve om arbejdsmiljø, som udsendes af de forskellige organisationer.

1. Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet er den vigtigste indgang til viden, love og regler om arbejdsmiljø. Meld dig til nyhedsbreve her.

2. BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø
BrancheFællesskabet (BFA) er et samarbejde mellem arbejdsgivere og lønmodtagerorganisationer. Der findes i alt fem BFA, som dækker hele arbejdsmarkedet. BFA ”Velfærd og Offentlig Administration” er det mest relevante for stort set alle kommunalt og regionalt ansatte.

BFA for Velfærd og Offentlig Administration har udarbejdet en bred vifte af materialer, værktøjer og metoder. Det er et rigtig godt sted at starte, når du skal finde inspiration og metoder til arbejdet i arbejdsmiljøgruppen.

BFA udgiver også en række nyhedsbreve rettet mod forskellige emner og brancher. Når du henter materialer på Arbejdsmiljøweb og BFA's andre hjemmesider, kan du have tillid til, at indholdet er af en god kvalitet, og at både arbejdsgivere og de faglige organisationer kan stå inde for det. Meld dig til BFA's nyhedsbreve her.

3. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) forsker i både psykisk og fysisk arbejdsmiljø. På NFA's hjemmeside kan du finde artikler og rapporter om ny forskning, samt tal og fakta om arbejdsmiljøet i forskellige brancher og fag. NFA holder jævnligt formidlingsmøder og udgiver et gratis nyhedsbrev. Meld dig til nyhedsbrevet her.

4. Arbejdsmiljørådet
Arbejdsmiljørådet er et fælles talerør for arbejdsmarkedets parter, der udvikler og giver inspiration til den arbejdsmiljøpolitiske dagsorden. Rådet består af repræsentanter for arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer. Blandt andet er KL, Danske Regioner og de tre faglige hovedorganisationer LO, FTF og Akademikerne med i rådet. Meld dig til Rådets nyhedsbrev her.

5. Arbejdsmedicinsk klinik
Der findes arbejdsmedicinske klinikker på en række sygehuse. De er en specialafdeling på sygehusene, og de forsker i arbejdsmiljø og hjælper patienter med at afklare, om en sygdom er arbejdsbetinget. Som medlem af en arbejdsmiljøgruppe kan du henvise syge medarbejdere til en arbejdsmedicinsk klinik, hvis I har mistanke om, at sygdommen eller generne kan hænge sammen med arbejdsmiljøet. Fagforeninger og praktiserende læger henviser også. Den enkelte borger kan også selv henvende sig på en arbejdsmedicinsk klinik. Arbejdsgivere kan henvende sig til de arbejdsmedicinske klinikker for generel rådgivning.

6. De autoriserede arbejdsmiljørådgivere
De er private virksomheder, der har specialiseret sig i arbejdsmiljø, og som har en særlig godkendelse fra Arbejdstilsynet. Hvis I har fået et påbud fra Arbejdstilsynet, kan I blive pålagt at bruge et autoriseret rådgivningsfirma til at løse problemet. Det kan ske, hvis der er tale om et alvorligt eller komplekst problem, som er vanskeligt at løse - fx omkring konkrete temaer i det psykiske arbejdsmiljø, indeklima, støj eller forflytninger.

De fleste kommuner og regioner har et samarbejde med en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, som kan rådgive i sager med komplekse arbejdsmiljøproblemer, der kræver særlig specialviden. I nogle tilfælde er der en aftale om, at arbejdsmiljøgrupperne kan kontakte rådgiveren direkte. Det fremgår af jeres MED-aftale eller af retningslinjer, som er fastlagt i MED-systemet. Se oversigt over alle autoriserede arbejdsmiljørådgivere her.

7. SPARK
Hos SPARK kan lokale MED-udvalg og TRIO’er i kommunerne få gratis støtte og sparring, så I selv bliver bedre i stand til at handle på de udfordringer, I oplever i jeres psykiske arbejdsmiljø. Forløbet er praksisrettet og tager udgangspunkt i jeres løsning af kerneopgaven. SPARK er et samarbejde mellem KL og Forhandlingsfællesskabet. Meld dig til SPARK's nyhedsbrev her.

8. Ekspertrådgivning og inspiration
"Ekspertrådgivning og inspiration til et bedre psykisk arbejdsmiljø" er et samarbejde mellem Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet. Formålet med samarbejdet er at tilbyde rådgivning og inspiration til de lokale parter på arbejdspladsen om, hvordan det psykiske arbejdsmiljø kan styrkes i tæt relation til løsningen af kerneopgaven. Det gælder især i forhold til organisatoriske og faglige forandringer og i forhold til vold og trusler.