Hovedudvalget skal både styre, navigere og holde udkig efter trusler og muligheder i horisonten. En uddannelsesdag kan give ny energi og inspiration til rollen som leder af den lokale MED-organisation.

 

FORMÅL

Det overordnede formål med kursusdagen er at give hovedudvalget mulighed for at sætte fælles fokus og retning på MED-samarbejdet på et eller flere områder, som udvælges i samarbejde mellem underviser og repræsentanter for hovedudvalget.

 

INDHOLD

Som leder af den lokale MED-organisation sætter hovedudvalget kursen for MED-samarbejdet og spiller desuden en meget vigtig rolle som inspirator og rollemodel. Det er derfor vigtigt, at hovedudvalget løbende arbejder på at styrke og udvikle MED-samarbejdet.

Det kan også være, at hovedudvalget har nogle helt konkrete fokuspunkter eller aktuelle udfordringer, hvor der er brug for inspiration for at komme videre – så er dette modul også for jer.

Det specifikke fokus for klippekortmodulet aftales i dialog mellem underviseren og repræsentanter for udvalget – med udgangspunkt i et eller flere af følgende punkter:

  • Vi kridter banen op – brush-up på MED-aftalen
  • Hovedudvalgets arbejdsmiljøopgaver
  • Hovedudvalgets rolle som leder af den lokale MED-organisation
  • Hovedudvalgets mulighed for at arbejde strategisk
  • Hovedudvalgets kommunikation
  • Hovedudvalgets interne arbejdsform
  • Hovedudvalgets rolle og opgaver

 

FORM OG METODE

Kursusdagen tilrettelægges med korte oplæg, gruppearbejde og opsamlinger i plenum, som giver fælles læring og indsigt. Der er fokus på at deltagerne selv skal være aktive og drøfte relevante emner og udfordringer med hinanden, som de kender det fra samarbejdet i eget MED-udvalg. På den måde bliver dagens indhold konkret og nærværende.

 

FLEKSIBELT TILBUD

Alle MED-udvalgsmedlemmer har ifølge MED-rammeaftalen ret til en årlig supplerende uddannelsesdag, når de har taget den obligatoriske MED-grunduddannelse. Den supplerende uddannelse kaldes ”klippekortmoduler”, og de kan afholdes fleksibelt fra få timer til en hel kursusdag. 

Dette modul er rettet mod et samlet udvalg, men det kan også gennemføres for et blandet hold af deltagere fra forskellige udvalg, blot alle har den grundlæggende MED-uddannelse i forvejen.

 

Form

Fra et par timer til en hel kursusdag. Formen er fleksibel og aftales med rekvirenten

Pris

Prisen pr. påbegyndt uddannelsesdag er 10.200 kr. + moms ved op til 22 deltagere og 13.400 kr. + moms ved 23-30 deltagere

Tilmelding/bestilling

Kontakt PUF på puf@puf.dk for bestilling