MED-håndbogen

I MED-håndbogen kan du læse en kommenteret udgave af Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse. Rammeaftalens ordlyd er ledsaget af aftaleparternes fælles vejledning.
Den fælles vejledning i håndbogen er dels en fortolkning af teksten, dels anvisninger på, hvordan rammeaftalen og protokollatet vil komme til at fungere i praksis. 

Hvis du gerne vil have MED-håndbogen, kan du downloade den herunder:

Her kan du downloade den nyeste version for kommuner.

Her kan du downloade den nyeste version for regioner.

PUF har ikke og får ikke bogen til salg i fysisk form. De dele af den, der er nødvendig at kende som medlem af et MED-udvalg, er med i VÆR MED-bogen, som bruges som grundbog på MED-grunduddannelsen.