Et strategisk løft

Arbejdsmiljøorganisationen skal ikke blot løse konkrete arbejdsmiljøopgaver. Den skal også arbejde strategisk med arbejdsmiljøet og bidrage til, at kommunens og regionens arbejdsmiljøstrategi omsættes til konkret handling og tænkes med i den daglige drift.

Det vil sige, at arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter sammen skal planlægge og koordinere - overordnet og fremadrettet. Formålet med denne uddannelsesdag er at give jer ideer og metoder til at varetage den strategiske opgave. Fokus vil blandt andet være på:

  • Hvad er indsatsområderne i jeres kommunes/regions arbejdsmiljøstrategi?
  • Hvad siger MED-aftalen og arbejdsmiljøloven om arbejdsmiljøorganisationens indflydelse, herunder en ”årlig drøftelse” af arbejdsmiljøet og strategisk kompetenceudvikling af arbejdsmiljøorganisationen?
  • Hvilke beslutningsprocesser skal I være opmærksomme på at påvirke?
  • Hvordan kan ledere og arbejdsmiljørepræsentanter konkret bidrage til at styrke kvaliteten af overordnede beslutninger og planer?
  • Hvordan kan arbejdsmiljøgruppen omsætte arbejdsmiljøstrategien til konkret handling?

PUF tilrettelægger kursusdagen i samarbejde med den kommune eller region, der bestiller den, så indholdet tilpasses de lokale aftaler og forhold iøvrigt. Kontakt en relevant leder eller HR-afdelingen, hvis du er interesseret i komme på sådan et kursus i den kommune/region, hvor du er ansat.

Dagen kan indgå i det lovpligtige tilbud om supplerende uddannelse for arbejdsmiljøgrupperne.