Styrk det psykiske arbejdsmiljø

Det psykiske arbejdsmiljø er et af de højt prioriterede indsatsområder i den nationale arbejdsmiljøindsats. Et godt psykisk arbejdsmiljø udvikles i fællesskab på arbejdspladsen, og arbejdsmiljøgruppen har en nøglerolle i den proces. Psykisk arbejdsmiljø kan omfatte konkrete indsatser i forhold til fx stress og trivsel, mobning, vold, arbejdstid, planlægning og kommunikation.

Denne uddannelsesdag giver deltagerne viden og metoder til at arbejde videre med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Uddannelsesdagen kan blandt andet omfatte:

  • Guldkorn og diamanter: hvad kendetegner det gode psykiske arbejdsmiljø
  • Fra måling til handling: opfølgning på trivselsmålingen
  • Gennemførelse af psykisk APV og andre trivselsprocesser
  • Systematisk tilgang: hvad ved vi, hvad vil vi, hvad gør vi ved det psykiske arbejdsmiljø?
  • Arbejdstilsynets praksis vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Dagen kan efter lokalt ønske tilrettelægges, så den tager udgangspunkt i en konkret udfordring, eller så den giver et mere alment overblik. PUF tilrettelægger kursusdagen i samarbejde med den kommune eller region, der bestiller den, så indholdet tilpasses de lokale aftaler og forhold iøvrigt. Kontakt en relevant leder eller HR-afdelingen, hvis du er interesseret i komme på sådan et kursus i den kommune/region, hvor du er ansat. Uddannelsesdagen kan indgå i det lovpligtige tilbud om supplerende uddannelse for arbejdsmiljøgrupperne.