MED-underviseruddannelsenMED-underviserne får den grundlæggende MED-underviseruddannelse i PUF Akademi. Det er også her, de kan vedligeholde deres certifikat og deltage i løbende kompetenceudvikling, netværk og videndeling.


Formålet med uddannelsen er at:
  • Uddanne underviserne i pædagogisk og faglig formidling af indholdet i MED-grunduddannelsen.
  • Give underviserne et fagligt fundament, som sætter dem i stand til at afholde en konkret, nærværende og lærerig MED-grunduddannelse.

Indholdet følger de læringsmål, der skal undervises efter på MED-grunduddannelsen. Overskrifterne er:

  • MED-ideen
  • Kompetenceforhold i MED
  • Opgaver i MED, herunder arbejdsmiljøopgaver
  • Information og drøftelse (medindflydelse)
  • Retningslinjer (medbestemmelse)

Desuden træner vi på uddannelsen formidling af læringsmålene efter principperne i den uddannelsesmodel, parterne har aftalt.


Tidspunkt:
MED-underviseruddannelsen gennemføres næste gang:

Modul 1: 4.-5. september 2024

Modul 2: 21. oktober

Mellem de to moduler skal deltagerne observere en todages MED-uddannelse hos en erfaren PUF-underviser.

Klik her for mere info og mulighed for tilmelding til MED-underviseruddannelsen.

Målgruppe:

PUF-undervisere og lokale MED-undervisere, udpeget af kommunens/regionens hovedudvalg.

Pris

26.995 kr. ekskl. moms. Prisen omfatter undervisning, materialer, fuld forplejning samt overnatning mellem kursusdagene på modul 1.

Deltagelse i årets PUF Underviserkonference (30.-31. oktober 2024) er også inkluderet i prisen for uddannelsen.

Desuden har deltagerne mulighed for feedback fra PUF, når de selv skal undervise første gang.

Udpegning og uddannelse af lokale MED-undervisere

Hovedudvalgene i kommuner og regioner kan udpege lokale MED-undervisere. De centrale parter (KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet) har fastlagt bestemmelser for MED-undervisernes uddannelse, certificering og opretholdelse af certifikat.

Lokale certificerede MED-undervisere kan afholde MED-grunduddannelse i deres egen kommune eller region. Se oversigt over lokale MED-undervisere.


For at blive certificeret som MED-underviser skal underviseren:
  • Gennemføre MED-underviseruddannelsen
  • Være udpeget af kommunens eller regionens hovedudvalg
  • Gennemføre AVG (Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse) eller tilsvarende, som kan godkendes som AVG, inden for et halvt år efter MED-underviseruddannelsens afslutning

Kommunen eller regionen afholder udgiften til de lokale MED-underviseres uddannelse, opkvalificering og opretholdelse af certifikat.

For at opretholde certifikat som MED-underviser skal underviseren årligt deltage i mindst to uddannelsesdage i PUF Akademiet, heraf mindst en af dagene på den årlige underviserkonference.