Arbejde med høje følelsesmæssige krav

Høje følelsesmæssige krav forekommer på alle arbejdspladser, hvor man arbejder med menneskelige relationer. Det giver motivation og mening i arbejdet, men kan også belaste selv dygtige og professionelle medarbejdere. Det er nødvendigt at forebygge belastningen og mindske risikoen for skader som udbrændthed og stress.

MED-udvalget har en vigtig rolle i det strategiske arbejdsmiljøarbejde. Der er derfor også et naturligt sted at drøfte, hvordan de høje følelsesmæssige krav påvirker det område, udvalget dækker.

På denne kursusdag får MED-udvalget ideer og metoder til at arbejde systematisk med forebyggelsen i samspil med arbejdsmiljøgrupperne. Vi tager udgangspunkt i arbejdets indhold, rammerne for arbejdet, kulturen og medarbejderne selv.

Udvalget får:

  • Viden om, hvordan høje følelsesmæssige krav kan påvirke medarbejderne, og hvad det betyder for den enkelte og for arbejdspladsen som helhed.
  • Konkrete redskaber, I kan bruge til at forebygge påvirkningen.

Klippekortmodulet kan afholdes fleksibelt fra få timer til en hel kursusdag. 

Det er rettet mod et samlet udvalg, men det kan også gennemføres for et blandet hold af deltagere fra forskellige udvalg, blot alle har den grundlæggende MED-uddannelse i forvejen.

 

Alle MED-medlemmer har jf. MED-rammeaftalen ret til en årlig uddannelsesdag, som i aftalen kaldes et ”MED-klippekortmodul”. Denne kursusdag er sådan et MED-klippekortmodul.