Styrk den sociale kapital

Trivsel og godt samarbejde kan aflæses direkte på bundlinjen

Vi vidste det godt. Nu er det også forskningsmæssigt dokumenteret: Trivsel og godt samarbejde giver kvalitet i kerneydelsen og kan ses på bundlinjen. Det handler om social kapital. Det er ikke et sekund for tidligt at komme i gang med at øge den sociale kapital på de kommunale og regionale arbejdspladser.
MED er en oplagt platform for at arbejde med at styrke den sociale kapital på arbejdspladserne i kommuner og regioner. Derfor har PUF udviklet et uddannelsestilbud til MED om social kapital. Vi har med fornem evaluering afholdt en stribe af organisationstilpassede uddannelsesdage om social kapital. Kontakt os og hør nærmere.
En høj social kapital ruster kommuner og regioner til fremtidens udfordringer. Derfor er der behov for viden og konkrete værktøjer til arbejdet med at øge den sociale kapital.
Social kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave. For at løse denne kerneopgave er det nødvendigt, at medlemmerne evner at samarbejde, og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed (Def. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø).
Hvad kan vi gøre for at øge samarbejdsevnen?
Hvad kan vi gøre for at opbygge tillid?
Hvordan kan vi styrke retfærdighed.

PUFs uddannelsestilbud om social kapital giver jer viden og værktøjer til indsatsen.

Læs her om Plejehjemmet Engskræntens erfaring med temadagen.