Vær MED ved forandringer

Alle kommuner og regioner udvikler arbejdet med kerneopgaven, effektiviserer og arbejder med innovation. MED-organisationen har en meget vigtig rolle, hvis den slags forandringer skal lykkes. Denne uddannelsesdag styrker MED-udvalget til at bidrage til disse forandringer.

Det overordnede formål er at styrke MED-udvalget i at arbejde konstruktivt og inddragende med forandringer, så der skabes motivation, værdi og mening.

Det konkrete formål og indhold for kursusdagen fastlægges i dialog mellem underviser og repræsentanter for udvalget på baggrund af udvalgets behov – med udgangspunkter i disse punkter:

  • Viden om, hvad MED-udvalget skal og kan ifølge MED-aftalen i denne sammenhæng.
  • Et fælles billede af, hvilke faser der præger en forandringsproces.
  • Redskaber til at håndtere MED-udvalgets opgaver ved forandringer, så drøftelserne kan understøtte kvalitet og trivsel, også når der er modsatrettede holdninger og interesser på spil.
  • Inspiration til MED-udvalg til selv at sætte forandring på dagsordenen.

Klippekortmodulet kan afholdes fleksibelt fra få timer til en hel kursusdag. Det er rettet mod et samlet udvalg, men det kan også gennemføres for et blandet hold af deltagere fra forskellige udvalg, blot alle har den grundlæggende MED-uddannelse i forvejen.

Alle MED-medlemmer har jf. MED-rammeaftalen ret til en årlig uddannelsesdag, som i aftalen kaldes et ”MED-klippekortmodul”. Denne kursusdag er sådan et MED-klippekortmodul.