Psykologisk tryghed

Psykologisk tryghed har man, når de fleste i et arbejdsfællesskab oplever, at man kan stille spørgsmål, komme med gode ideer og kritik, vise sin tvivl og usikkerhed uden at det får negative konsekvenser for en selv. 

Det er ekstremt vigtigt for en arbejdsplads, at der er psykologisk tryghed, fordi det betyder, at man sammen kan udføre kerneopgaven og arbejde med hele tiden at udvikle kvaliteten. Men den psykologiske tryghed kommer ikke af sig selv.

Begrebet psykologisk tryghed rimer rigtig godt med det overordnede formål med MED-samarbejdet. 

Formålet med dette klippekortmodul er at give MED-udvalget: 

  • Kendskab til begrebet psykologisk tryghed og betydningen for arbejdspladsen
  • Metoder til at styrke den psykologiske tryghed på sit eget område
  • Inspiration til at arbejde videre efter kursusdagen 

Underviseren tilrettelægger det konkrete program ud fra en dialog med repræsentanter for udvalget, så indholdet bliver tilpasset den lokale baggrund. 

Klippekortmodulet kan afholdes fleksibelt fra få timer til en hel kursusdag. 

Det er rettet mod et samlet udvalg, men det kan også gennemføres for et blandet hold af deltagere fra forskellige udvalg, blot alle har den grundlæggende MED-uddannelse i forvejen.

Alle MED-medlemmer har jf. MED-rammeaftalen ret til en årlig uddannelsesdag, som i aftalen kaldes et ”MED-klippekortmodul”. Denne kursusdag er sådan et MED-klippekortmodul.