'

Materialer om Psykisk arbejdsmiljø

  • Forside
  • Materialer om Psykisk arbejdsmiljø

Materialer om Psykisk arbejdsmiljø

1. Materialer på Arbejdsmiljøweb
Arbejdsmiljøweb er hovedside for BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration. På Arbejdsmiljøweb og en vifte af tematiske 'dattersider' findes en lang række materialer og værktøjer om forebyggelse, anmeldelse og opfølgning på arbejdsulykker. Alle materialerne er specielt rettet mod offentlige arbejdspladser.

Overblik: Se alle BFA's materialer om Arbejdsmiljøarbejdet

Anbefalede materialer fra BFA Velfærd og Offentlig Administration:

Materialer om stress:

Materialer om konflikter, trusler og vold:
Konflikter, trusler og vold - Katalog over materialer til inspiration: En oversigt over materialer og metoder til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold. Med direkte links til alle BFA's materialer.

Materialer om mobning:

Andre gode materialer:

  • At arbejde i borgernes hjem Om dilemmaer mellem hensynet til borgeren og ens eget arbejdsmiljø.
  • God modtagekultur: Om god og systematisk modtagelse af nye medarbejdere. Med guider til forskellige brancher plus en guide til de nyuddannede selv.
  • Skab robuste forandringer - med fokus på trivsel: Inspiration og metoder til at indtænke trivsel og godt arbejdsmiljø og dermed giver større chancer for at skabe holdbare resultater.
  • Trivsel i lederrollen: Få inspiration til at udvikle din lederrolle og dit psykiske arbejdsmiljø, og læs om to centrale værktøjer: Coaching og leder APV.
  • Tæt på mistrivsel: Om arbejdsmiljøet for de undervisere og pædagogisk personale, der er har elever, studerende og kursister med alvorlige personlige eller sociale problemer.
  • Materialer om social kapital: Læs oversigt og præsentation af materialer her.

2. Materialer fra Arbejdstilsynet
rbejdstilsynetA har i efteråret 2020 offentliggjort en ny, samlet bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø.

Under fanen "Arbejdsmiljøproblemer" på at.dk kan du klikke dig videre til "Psykisk arbejdsmiljø". Der findes viden, vejledning og værktøjer om for eksempel krænkende handlinger, stress og vold og trusler.