Det gode MED-samarbejde

MED-aftalen beskriver rammerne for MED-udvalgets arbejde og hvilke opgaver, udvalget skal arbejde med. Men hvordan får man samarbejdet til at fungere godt i praksis, så MED faktisk skaber værdi for samarbejdet om kerneopgaven? Det er temaet for denne uddannelsesdag.

Ud fra deltagernes konkrete behov og ønsker kan dagen tones i to retninger:
1. Det formelt-metodemæssige: Arbejdet med forretningsorden, dagsorden, referat og inddragelse af baglandet før, under og efter MED-møderne.
2. Det værdimæssige: hvordan kan man arbejde systematisk arbejde med at opbygge tillid og anerkendelse af hinandens synspunkter i MED-samarbejdet.

Indholdet kan også være en blanding af disse to perspektiver.
Dagen kan afholdes for samlede MED-udvalg eller individuelle deltagere fra forskellige udvalg.

MED-klippekortmodulet tilrettelægges i en dialog mellem PUF MED-underviseren og repræsentanter for rekvirenten for at sikre den bedst mulige lokale forankring.