Dette klippekortmodul styrker deltagernes evner til at håndtere de store forandringer, der præger arbejdslivet.

 

INDHOLD

På kurset ser vi nærmere på MED-udvalgets rolle i forhold til at skabe et bæredygtigt arbejdsliv, samt hvilke gevinster der følger med et mere bæredygtigt arbejdsliv. Vi kommer ind på de store trends og hvilken indflydelse, disse kan have på arbejdsforhold, personaleforhold, samarbejdsforhold og arbejdsmiljøet. Disse trends er:

  • Arbejdslivets faser og livsfasepolitik
  • Digitalisering og nye teknologier 
  • Klima og miljøhensyn
  • Fleksible ansættelsesformer
  • Løsning af kerneopgaver i samarbejde med borgere, erhverv og civilsamfundsorganisation

Den konkrete vægtning af indholdet aftales og tilpasses den enkelte organisation ved formøde med underviser og rekvirent – det er både muligt at vælge at fokusere på et eller flere problemstillinger eller i stedet vælge et mere generelt oplæg, som udgangspunkt for en fælles afklaring i udvalget på dagen.


FORMÅL

Gennem dialogen med rekvirenten fastlægges formålet for kursusdagen, så der er samspil mellem modulet og MED-udvalgets eksisterende arbejde med udgangspunkt i den lokale MED-aftale og lokale retningslinjer samt MED-rammeaftalen og de overordnede retningslinjer i den pågældende MED-organisation.

 

FLEKSIBELT MODUL

Klippekortmodulet er fleksibelt – det kan strækkes fra et par timer til en hel kursusdag, ligesom det kan rettes mod et samlet udvalg men også gennemføres for et blandet hold af deltagere fra forskellige udvalg. Det forudsættes dog, at alle deltagere tidligere har gennemført MED-grunduddannelsen.