Bæredygtigt arbejdsliv

Dette klippekortmodul sætter fokus på de store forandringer der præger arbejdslivet.

Klimaudfordringerne stiller krav til en bæredygtig adfærd på arbejdspladserne, digitalisering giver nye muligheder for løsninger, som kræver nye måder at organisere arbejdet på og andre kompetencer end hidtil. Udskudt pensionsalder og mindre ungdomsårgange har betydning for både opgaverne og for samarbejdet internt på arbejdspladsen. 

MED-udvalget er et naturligt forum for at drøfte dilemmaer og balancer: mellem hensyn til individet og gruppen, mellem generationerne, mellem digitale og analoge løsninger, mellem ressourcer og opgavemængde, mellem de ansatte og de frivillige etc. 

Det konkrete formål og indhold for kursusdagen fastlægges i dialog mellem underviser og repræsentanter for udvalget på baggrund af udvalgets behov – med udgangspunkter i disse punkter:

  • Viden til MED-udvalget om de vigtigste trends i arbejdslivet, som vil påvirke arbejdspladsen i de kommende år. 
  • Udvalget formulerer, hvilke gevinster udvalget stræber efter.
  • Inspiration til, hvordan udvalget konkret kan gribe arbejdet an for at skabe og udvikle et bæredygtigt arbejdsliv i balance.
  • Styrkelse af arbejdsfællesskaber og mening i arbejdet med at skabe et bæredygtigt arbejdsliv.
  • Etablering af samspil med de opgaver, MED-udvalget i forvejen varetager, med udgangspunkt i den lokale MED-aftale og de retningslinjer, der allerede er aftalt i udvalget - samt MED-rammeaftalen og de overordnede retningslinjer i den pågældende MED-organisation.

Klippekortmodulet kan afholdes fleksibelt fra få timer til en hel kursusdag. 

Det er rettet mod et samlet udvalg, men det kan også gennemføres for et blandet hold af deltagere fra forskellige udvalg, blot alle har den grundlæggende MED-uddannelse i forvejen.

Alle MED-medlemmer har jf. MED-rammeaftalen ret til en årlig uddannelsesdag, som i aftalen kaldes et ”MED-klippekortmodul”. Denne kursusdag er sådan et MED-klippekortmodul.