Du er her

Retningslinjer - kommuner

Der er jvf. MED Rammeaftalen mellem KL og KTO/Sundhedskartellet pr. 1. april 2011 tre forskellige typer retningslinjer.

 1. Procedureretningslinjer
  Hovedudvalg i kommuner skal aftale retningslinjer for proceduren for drøftelse af
  a) Budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold
  b) Kommunens personalepolitik
  c) Større rationaliserings- og omstillingsprojekter.
  MED Rammeaftalen § 8. stk. 3).
   
 2. Skal-retningslinjer er retningslinjer, som skal aftales i MED-systemet.
  Bilag 9 i MED Rammeaftalen mellem KL og KTO rummer en udtømmende oversigt over skal-retningslinjer samt over hvilket niveau, de nævnte skal-retningslinjer skal indgås på.
   
 3. Kan-retningslinjer
  Når én af parterne ønsker det, skal der snarest muligt indledes drøftelser med henblik på fastlæggelse af retningslinjer. Der skal fra begge parters side udvises positiv forhandlingsvilje og søges opnået enighed. (MED Rammeaftalen § 8. stk. 1).