Du er her

MED Underviseruddannelse

Udpegning og uddannelse af lokale MED undervisere
Hovedudvalgene i kommuner og regioner kan udpege lokale MED undervisere. De centrale parter (KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet) har fastlagt bestemmelser for MED undervisernes uddannelse, certificering og opretholdelse af certifikat.

Lokale certificerede MED undervisere kan afholde MED-grunduddannelse i deres egen kommune eller region. Se oversigt over lokale MED undervisere.

MED underviserne får den grundlæggende MED underviseruddannelse i PUF Akademi. Det er også her, de kan vedligeholde deres certifikat og deltage i løbende kompetenceudvikling, netværk og videndeling. 

MED Underviseruddannelsen varer seks dage og gennemføres næste gang i efteråret 2019: 

Modul 1: 24.-26. september 2019 på Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, 7100 Vejle.

Dag 4 (PUF MED-underviserkonference): 30. oktober 2019 på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5100 Middelfart.

Modul 2: 4.-5. november 2019 på Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, 7100 Vejle.

Målgruppe: Lokale MED undervisere, udpeget af kommunen/regionens hovedudvalg, samt PUF-undervisere, udpeget af de centrale parter.

Pris: 26.995 kr. Prisen omfatter undervisning, materialer, fuld forplejning samt overnatning 24.+25. september og 4. november.

Tilmeld dig ved at klikke her

Formålet med uddannelsen er at:

 1. Uddanne underviserne i pædagogisk og faglig formidling af indholdet i MED-grunduddannelsen.
 2. Give underviserne et fagligt fundament, som sætter dem i stand til at afholde en konkret, nærværende og lærerig MED-grunduddannelse

Indholdet følger de læringsmål, der skal undervises efter på MED-grunduddannelsen. Overskrifterne er:

 1. MED-ideen
 2. Kompetenceforhold i MED
 3. Opgaver i MED, herunder arbejdsmiljøopgaver
 4. Rammer og vilkår for MED-samarbejdet
 5. Information og drøftelse (medindflydelse)
 6. Retningslinjer (medbestemmelse)

Desuden vil vi på uddannelsen træne formidling af læringsmålene efter principperne i den uddannelsesmodel, parterne har aftalt. 

Certificering og opretholdelse af certifikat

For at blive certificeret som MED-underviser skal underviseren:

  • Gennemføre MED-underviseruddannelsen.
  • Være udpeget af kommunens eller regionens hovedudvalg.
  • Gennemføre AVG (Almen voksenpædagogisk Grunduddannelse) eller tilsvarende, som kan godkendes som AVG, inden for et halvt år efter MED-underviseruddannelsens afslutning.

Kommunen eller regionen afholder udgiften til MED underviserens uddannelse, opkvalificering og opretholdelse af certifikat. For at opretholde certifikat skal MED-underviseren hvert år deltage i:

 • En MED underviserkonference i PUF Akademi
 • En undervisningsdag i PUF Akademi med valgfrit indhold