Du er her

MED-underviseruddannelse

Udpegning og uddannelse af lokale MED-undervisere
Hovedudvalgene i kommuner og regioner kan udpege lokale MED-undervisere. De centrale parter (KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet) har fastlagt bestemmelser for MED-undervisernes uddannelse, certificering og opretholdelse af certifikat.

Lokale certificerede MED-undervisere kan afholde MED-grunduddannelse i deres egen kommune eller region. Se oversigt over lokale MED-undervisere.

MED-underviserne får den grundlæggende MED-underviseruddannelse i PUF Akademi. Det er også her, de kan vedligeholde deres certifikat og deltage i løbende kompetenceudvikling, netværk og videndeling. 

MED-underviseruddannelsen gennemføres næste gang i efteråret 2022.

Modul 1 varer to dage.

Mellem modul 1 og 2 skal deltagerne bruge to dage på observation af MED-grunduddannelse hos en erfaren PUF-underviser

Modul 2 varer en dag. Hvis holdet bliver stort, udvides dette evt. til to dage.

Mere info og mulighed for tilmelding til MED-underviseruddannelsen: https://puf.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=16339.

Målgruppe: Lokale MED-undervisere, udpeget af kommunens/regionens hovedudvalg.

Pris: 26.995 kr. eksl. moms. Prisen omfatter undervisning, materialer, fuld forplejning samt overnatning mellem kursusdagene på modul 1. 

Deltagelse i PUF Underviserkonference 2.-3. november 2022 er også inkluderet i prisen for uddannelsen.

Desuden har deltagerne mulighed for feedback fra PUF, når de selv skal undervise første gang. 

Formålet med uddannelsen er at:

  1. Uddanne underviserne i pædagogisk og faglig formidling af indholdet i MED-grunduddannelsen.

  2. Give underviserne et fagligt fundament, som sætter dem i stand til at afholde en konkret, nærværende og lærerig MED-grunduddannelse

Indholdet følger de læringsmål, der skal undervises efter på MED-grunduddannelsen. Overskrifterne er:

  1. MED-ideen

  2. Kompetenceforhold i MED

  3. Opgaver i MED, herunder arbejdsmiljøopgaver

  4. Information og drøftelse (medindflydelse)

  5. Retningslinjer (medbestemmelse)

Desuden vil vi på uddannelsen træne formidling af læringsmålene efter principperne i den uddannelsesmodel, parterne har aftalt. 

Certificering og opretholdelse af certifikat

For at blive certificeret som MED-underviser skal underviseren:

  • Gennemføre MED-underviseruddannelsen.

  • Være udpeget af kommunens eller regionens hovedudvalg.

  • Gennemføre AVG (Almen voksenpædagogisk Grunduddannelse) eller tilsvarende, som kan godkendes som AVG, inden for et halvt år efter MED-underviseruddannelsens afslutning.

Kommunen eller regionen afholder udgiften til de lokale MED-underviseres uddannelse, opkvalificering og opretholdelse af certifikat.

For at opretholde certifikat som MED-underviser skal underviseren årligt deltage i mindst to uddannelsesdage i PUF Akademiet, heraf mindst en af dagene på den årlige underviserkonference.