Psykisk arbejdsmiljø

Uddannelse i psykisk arbejdsmiljø

PUFs uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for leder, tillidsrepræsentant (TR) og arbejdsmiljørepræsentant (AMR) styrker arbejdspladsernes samarbejde om - og handlekompetence til - at identificere, forebygge og håndtere problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Deltagerne arbejder allerede på uddannelsen med de konkrete udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø på deres egen arbejdsplads, så de bygger videre på eksisterende erfaringer.

Som deltager på uddannelsen får man desuden den nyeste viden om emnet, herunder regler på området.

Målet er, at leder, TR og AMR i fællesskab får:

  • fælles forståelse og sprog for at styrke det gode arbejdsmiljø med udgangspunkt i den daglige opgaveløsning og for at forebygge risici i det psykiske arbejdsmiljø på deres arbejdsplads
  • metoder til at gå undersøgende og analytisk til værks i forhold til at kunne forebygge og afdække arbejdsmiljøproblemer 
  • bedre forståelse for deres respektive roller i samarbejdet om arbejdsmiljøet
  • bedre forståelse af deres fælles handlemuligheder i forhold til at håndtere problemer i det psykiske arbejdsmiljø

Uddannelsen varer 1½ dag med cirka 6 uger imellem uddannelsesdagene. Deltagerne bliver på den første kursusdag introduceret til en konkret model, som de skal bruge til at samarbejde om et selvvalgt emne mellem kursusdagene. På den sidste dag følges der op på de foreløbige resultater, og deltagerne aftaler nye mål.

Uddannelsen er designet til, at leder, TR og AMR deltager sammen på uddannelsen. Det er derfor en forudsætning, at alle 3 roller fra den samme arbejdsplads er repræsenteret ved tilmelding.

Lukkede hold:

Uddannelsen tilrettelægges i dialog mellem PUF-underviseren og en repræsentant for kommunen/regionen for at sikre den bedst mulige lokale forankring.

Uddannelsen kan også afholdes mere fleksibelt efter behov.

Prisen for et lukket hold er 10.200 kr. pr. dag, dvs. 20.400 kr. for et samlet forløb med op til 22 deltagere. Ved 23-30 deltagere stiger prisen til 13.400 kr. pr. dag (26.800 kr. for hele forløbet).  Dertil kommer moms samt underviserens udgifter til kørsel, evt. overnatning og forplejning. Kommunen/regionen lægger selv lokaler og mødeforplejning til. 

Åbne hold: 

PUF arrangerer også åbne hold, hvor TRIO-grupper fra forskellige kommuner og regioner kan tilmelde sig individuelt. Prisen pr. deltager på åbne hold er 2.700 kr. plus moms (gældende pris i 2023). Klik her for at komme videre til PUF's kursussystem hvor du finder de åbne hold, der er aktuelle netop nu.