Du er her

Ingen PUF-aktivitet under konflikt

PUF arbejder uændret videre, indtil en eventuel konflikt træder i kraft. 

 

 

tir, 04/03/2018 - 10:50 by Jens Nørlem

PUFs administration vil tage direkte kontakt til de berørte kommuner og regioner, hvis en konflikt mellem parterne på det offentlige arbejdsmarked bliver en realitet. 

Parterne har generelt aftalt følgende angående PUF i tilfælde af konflikt:

PUF er nedsat af parterne i fællesskab og fungerer økonomisk uafhængigt.

O.15-periodens ophør har derfor ikke relevans for PUF, og PUF vil også i perioden efter 1.4.2018 kunne fortsætte sin aktivitet.

Under en evt. konfliktperiode vil PUF dog skulle indstille al uddannelses- og kursusaktivitet, da indholdet af uddannelser og aktiviteter relaterer sig til partssystemet.

Der vil under en evt. konfliktperiode heller ikke afholdes møder i bestyrelsen eller sekretariatsgruppen.