Du er her

Parternes pjecer om MED-samarbejdet

KL og Forhandlingsfællesskabet har i september 2020 udsendt to pjecer og en plakat om MED-samarbejdet. Materialerne kan downloades til højre på denne side.

Parterne præsenterer materialet sådan her:

Med materialet vil vi gerne sætte fokus på værdien af et godt samarbejde i MED og mellem leder og TR. Vi vil også gerne tydeliggøre hovedudvalgets muligheder for at ændre både MED‐strukturen og indholdet i MED‐samarbejdet. I kan læse en nærmere introduktion til materialerne her:

Guide til MED‐samarbejdet og samarbejdet mellem TR og leder i kommunerne

Formålet med denne pjece er at give en forståelse for MED‐systemet og partssystemet (samarbejdet mellem TR og leder) på en let tilgængelig måde. Desuden er hensigten attydeliggøre formål, roller og indhold i MED‐systemet og i TR‐leder samarbejdet – herunder hvordan de to samarbejdsformer adskiller sig fra hinanden. Den primære målgruppe er medlemmer af MED‐udvalg, ledere og tillidsrepræsentanter, men også andre medarbejdere, der ønsker et større indblik i de to formelle samarbejdsformer, vil med fordel kunne læse pjecen.

Plakat om MED

I tilknytning til pjecen om MED‐samarbejdet og samarbejdet mellem TR og leder er der udarbejdet en plakat, hvor det overordnede formål med MED‐systemet beskrives helt kort. Idéen med plakaten er, at den kan give medarbejdere, der ikke er en del af MED-systemet, et indblik i, hvad MED‐systemet arbejder med, og hvordan det har relevans for medarbejderen selv og arbejdspladsen som helhed. Tanken er, at man lokalt kan printe plakaten og hænge den op på arbejdspladsen.

Hvis I vil ændre i MED‐aftalen

Formålet med denne pjece er at sætte fokus på, hvordan hovedudvalget kan justere og tilpasse MED‐systemet eller ændre på de indholdsmæssige rammer i samarbejdet. I pjecen kan I læse om, hvilke muligheder hovedudvalget har for at arbejde med kommunens MED‐aftale samt at styrke opmærksomheden på forskellige muligheder forat organisere MED‐samarbejdet og MED‐strukturen.Den primære målgruppe for denne pjece er medlemmer af hovedudvalgene, men pjecen vil også være relevant for f.eks. HR‐medarbejdere, der arbejder med MED‐samarbejdet.

 

Vi håber på, at I vil kunne bruge materialet til refleksion og dialog i jeres lokale samarbejde. Vi vil opfordre hovedudvalget til at drøfte, hvordan I bedst muligt kan videreformidle Guide til MED‐samarbejdet og samarbejdet mellem TR og leder i kommunerne og plakaten til de øvrige udvalg, ledere og tillidsrepræsentanter.

Hvis du har spørgsmål til materialerne, eller ønsker at bidrage med erfaringer og input efter at have læst dem, så kontakt enten Eva Agerlin fra Forhandlingsfællesskabet (ea@forhandlingsfaellesskabet.dk, tlf.: 33 47 06 15) eller Nadja Lund‐Sørensen fra KL (nals@kl.dk, tlf.: 33 70 37 85).