Du er her

MED-håndbogen

MED-håndbogen kan du læse en kommenteret udgave af Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse. Rammeaftalens ordlyd er ledsaget af aftaleparternes fælles vejledning. 

Den fælles vejledning i håndbogen er dels en fortolkning af teksten, dels anvisninger på, hvordan rammeaftalen og protokollatet vil komme til at fungere i praksis.

Der findes forskellige håndbøger for det kommunale område og for regionerne. Find den, du har brug for, I boksen til højre her på siden. 

Håndbogen for kommunerne er baseret på MED-rammeaftalen, som den ser ud efter overenskomst 2015. Parterne har ikke lavet en nyere version.

For regionernes vedkommende er håndbogen opdateret efter 2018-overenskomsten.

PUF har ikke og får ikke trykte eksemplarer af MED-håndbogen til salg.

På MED-grunduddannelsen bruger vi normalt ikke MED-håndbogen, men VÆR MED-bogen, som rummer de udsnit af Rammeaftalen, der vigtigst at kende som almindelige MED-medlem. VÆR MED-bogen kan du købe her.