Du er her

MED-håndbogen

MED-håndbogen kan du læse en kommenteret udgave af Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse. Rammeaftalens ordlyd er ledsaget af aftaleparternes fælles vejledning. 

Den fælles vejledning i håndbogen er dels en fortolkning af teksten, dels anvisninger på, hvordan rammeaftalen og protokollatet vil komme til at fungere i praksis.

Der findes forskellige håndbøger for det kommunale område og for regionerne. Find den, du har brug for, I boksen til højre her på siden. Håndbogen for kommunerne er baseret på MED-rammeaftalen, som den ser ud efter overenskomst 2015. 

For regionernes vedkommende foreligger der pt. ikke en håndbog, men kun en underskrevet version af MED-rammeaftalen med bilag.

PUF har ikke og får ikke trykte eksemplarer af MED-håndbogen til salg.