Du er her

MED uddannelse

MED-grunduddannelsen sætter fokus på MED-samarbejdet som en aktivitet, der skal skabe værdi for samarbejdet om kerneopgaven og understøtte trivsel på arbejdspladsen.

Deltagerne får en grundig og struktureret introduktion til det formelle aftalegrundlag for MED-samarbejdet og til MED-idéen.

Omfang
MED-grunduddannelsen varer 14, 8 timer.  

PUF tilrettelægger uddannelsen fleksibelt efter aftale med den enkelte kommune/region.

Indhold
Deltagerne lærer på uddannelsen om:

  •           MED-idéen og formålet i den lokale MED-aftale
  •           Kompetenceforhold i MED
  •           Opgaver i MED-udvalget
  •           Information og drøftelse (medindflydelse)
  •           Retningslinjer (medbestemmelse).

Pædagogik
MED-grunduddannelsen skal være konkret, relevant og nærværende. Derfor tager den afsæt i den lokale MED-aftale i samspil med MED-rammeaftalen.

Grunduddannelsen benytter metoder, der sikrer læring og forankring af læring i deltagernes daglige samarbejde. Deltagerne bruger deres egne erfaringer, når de løser opgaverne på uddannelsen.

Materialer
Hver deltager får en personlig ”Vær MED”-bog, som de bruger undervejs på MED-grunduddannelsen og efter endt uddannelse. Bogen omfatter aftaletekster, opgaver mv.

Pris
Prisen pr. MED-uddannelsesdag og for MED-uddannelsesmaterialer er 7.100 kr. pr. uddannelsesdag (for op til 22 deltagere) og 110 kr. pr. VÆR MED-bog - plus moms.

Obligatorisk for alle medlemmer i MED
Parterne har aftalt, at alle ledere og medarbejdere i MED-udvalg skal deltage i MED-grunduddannelsen inden for det første funktionsår. 

Muligheder efter MED-grunduddannelsen
Efter MED-grunduddannelsen har medlemmer af MED-udvalg jf. MED-uddannelses-protokollatet hvert år ret til tilbud om supplerende MED-uddannelse (klippekort).

PUF tilbyder en række forskellige klippekort og udvikler også gerne klippekort målrettet den enkelte kommune/region eller det enkelte MED-udvalg.

Grundlaget for MED-uddannelsen

MED-rammeaftalens bilag 13 om MED-uddannelse er det formelle grundlag for MED-uddannelsen. Du finder det i MED-håndbogen.