Du er her

Kommunikation og sammenhængskraft i MED

God kommunikation er forudsætningen for, at MED-organisationen kan opfylde sit formål: sikre medindflydelse og medbestemmelse for alle medarbejdere og dermed bidrage til at styrke kvaliteten i kerneydelserne i kommuner og regioner.

Mange MED-udvalg har behov for at styrke kontakten til resten af arbejdspladsen og den øvrige MED-organisation. Ved at lade kommunikation og sammenhængskraft være temaet for den årlige klippekort-uddannelsesdag i MED-udvalget kan I gøre noget ved det.

PUF tilbyder derfor en MED-uddannelsesdag med et særligt fokus på, hvad udvalget selv kan gøre for at skabe bedre kommunikation og dermed styrke sammenhængskraften i MED-systemet.

-      Stil skarpt på udvalgets kommunikationsforpligtelser og –behov

-      Opnå større bevidsthed om styrker og svagheder i den måde, I kommunikerer på

-      Lær at arbejde med kommunikation før, under og efter MED-møder

-      Lær om kommunikationsplan og - strategi samt andre konkrete redskaber til at styrke kommunikationen i MED-systemet

PUF tilbyder at afholde uddannelsesdagen for MED-udvalg på alle niveauer. Vi tilpasser dagen for det enkelte MED-udvalg, så indholdet bliver konkret, relevant og nærværende for deltagerne.

Læs om kommunikation og sammenhængskraft på Personaleweb.