Du er her

Retningslinjer - råd om den gode retningslinje

Parterne er i forbindelse med MED-uddannelsen enedes om følgende gode råd om, hvad et MED-udvalg skal være opmærksom på for at formulere en god og nyttig retningslinje:

Den gode retningslinje

1.       Hvad er formålet?

Beskriv hvilket problem retningslinjen skal løse, eller hvad den skal styrke og forbedre. Det skal være nemt at forstå, hvad meningen er.

2.       Hvem er omfattet?

Alle medarbejdere i lederens kompetenceområde vil i udgangspunktet være omfattet af en retningslinje, med mindre andet er aftalt. Men det er ikke sikkert, de er opmærksomme på det. Det kan være en god idé at beskrive præcist, hvem der er omfattet, især hvis retningslinjen også gælder for underliggende MED-udvalg. Så kan ingen være i tvivl om, hvorvidt de er omfattet.

3.       Præcist beskrevet hvad der er aftalt?

De fleste af de mennesker, der skal bruge retningslinjen til daglig, har ikke selv været med til at formulere den. Gør derfor retningslinjen så konkret, præcis og enkel som muligt. Så er der størst chance for, at den kommer til at virke efter hensigten.

4.       Hvilket udvalg er retningslinjen aftalt i?

For at give klarhed og undgå misforståelse er dette en vigtig detalje, fordi personer med tiden vil blive skiftet ud og MED-organisationen evt. kan blive ændret.

5.       Hvornår er aftalen indgået?

For at give klarhed og undgå misforståelse er dette en vigtig detalje, fordi personer med tiden vil blive skiftet ud og MED-organisationen evt. kan blive ændret.

6.       Opsigelse.

De almindelige retningslinjer jf. MED-rammeaftalens § 8 stk. 1 kan opsiges med tre måneders varsel og kan altid ændres, hvis der er enighed herom. Procedureretningslinjer jf. § 8 stk. 3 og hhv. retningslinjer som er aftalt i henhold til bilag 2, punkt A, C, D, E, G og I på det kommunale område og retningslinjer som er aftalt i henhold til § 9, stk. 2, pkt. 7 til 11 på det regionale område gælder, indtil parterne er enige om ændringer heraf. Det er en god idé at skrive, hvad der gælder for den aktuelle retningslinje.

7.       Evaluering.

Aftal altid ved indgåelse af en retningslinje, hvornår og hvordan udvalget vil evaluere, om formålet med retningslinjen er nået. Det kan også være en idé at skrive, hvem der skal involveres i evalueringen.