Du er her

Materialer om psykisk arbejdsmiljø

1. Materialer på Arbejdsmiljøweb

Arbejdsmiljøweb er hovedside for BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration. På Arbejdsmiljøweb og en vifte af tematiske 'dattersider' findes en lang række materialer og værktøjer om forebyggelse, anmeldelse og opfølgning på arbejdsulykker. Alle materialerne er specielt rettet mod offentlige arbejdspladser.

Overblik: Se alle BFA's materialer om psykisk arbejdsmiljø

Anbefalede materialer fra BFA Velfærd og Offentlig Administration:

Materialer om stress:

Materialer om konflikter, trusler og vold:

Materialer om mobning:

Andre gode materialer:

  • At arbejde i borgernes hjem: Om dilemmaer mellem hensynet til borgeren og ens eget arbejdsmiljø.
  • God modtagekultur: Om god og systematisk modtagelse af nye medarbejdere. Med guider til forskellige brancher plus en guide til de nyuddannede selv.
  • Skab robuste forandringer - med fokus på trivsel: Inspiration og metoder til at indtænke trivsel og godt arbejdsmiljø og dermed giver større chancer for at skabe holdbare resultater.
  • Trivsel i lederrollen: Få inspiration til at udvikle din lederrolle og dit psykiske arbejdsmiljø, og læs om to centrale værktøjer: Coaching og leder APV.
  • Tæt på mistrivsel: Om arbejdsmiljøet for de undervisere og pædagogisk personale, der er har elever, studerende og kursister med alvorlige personlige eller sociale problemer.
  • Materialer om social kapital: Læs oversigt og præsentation af materialer her.

2. Materialer fra Arbejdstilsynet

  • Tema: Psykisk arbejdsmiljø: Her har Arbejdstilsynet samlet sine vejledninger og andre materialer om stress, vold og trusler, mobning og chikane, høje følelsesmæssige krav mm.

3. Materialer fra Videncenter for Arbejdsmiljø

  • Tema: Psykosocialt arbejdsmiljø: En samlet indgang til Videncentrets mange materialer og værktøjer om psykisk arbejdsmiljø, trivsel, forandringsprocesser, social kapital og meget mere.

Emne: