Du er her

Materialer om fysisk arbejdsmiljø

1. Materialer på Arbejdsmiljøweb
Arbejdsmiljøweb er hovedside for BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration. På Arbejdsmiljøweb og en vifte af tematiske 'dattersider' findes en lang række materialer og værktøjer om forskellige aspekter af det fysiske arbejdsmiljø. Alle materialerne er specielt rettet mod offentlige arbejdspladser.

Anbefalede materialer fra BFA Velfærd og Offentlig Administration:

Materialer om forflytning

 • Hjemmesiden Forflyt.dk giver dig viden, inspiration og værktøjer til arbejde og uddannelse inden for forflytningsområdet. Du kan også downloade videoer til din smartphone, plakater med vejledninger til den gode forflytning, samt en række fagspecifikke råd.
 • Forflytningsguiden beskriver de vigtigste elementer i god forflytning og forudsætningerne for, at du kan bruge dem.
 • Forflytningspyramiden: En plakat, der kan bruges til at skabe opmærksomhed omkring forflytningsteknik i hverdagen.
 • Forflytningskultur: Inspiration og konkrete ideer til, hvordan I kan bruge forflytningsblomsten til at udvikle jeres forflytningspraksis.

Materialer om ergonomi:

Materialer om muskel- og skeletbesvær, MSB:

Materialer om indeklima:

 • Hjemmesiden Indeklimaportalen.dk indeholder viden, erfaringer og gode cases om alle aspekter af indeklimaet. Med særlig indgang til indeklima på kontorer, uddannelsesinstitutioner, sygehuse, daginstitutioner samt pleje- og døgninstitutioner.
 • Støj på arbejdspladsen: Tema om støj med fakta, forslag til forebyggelse og metoder og værktøjer. Med underpunkter om støj daginstitutioner, i storrumskontorer og på hospitaler.
 • Stop støjen - fem tips om bedre akustik: Sådan kommer I godt i gang med at bekæmpe støjen og forbedre de akustiske forhold på arbejdspladsen.
 • Bedre indeklima i åbne kontormiljøer: Udfordringen for indeklimaet i åbne kontorer er, at mange medarbejderes forskellige behov skal tilfredsstilles samtidig.
 • Forstyrrelser i åbne kontormiljøer: Mange klager over støj i de åbne kontorer, men for de fleste medarbejdere giver begrebet forstyrrelser mere mening.
 • Fugt og skimmelsvamp: Hvordan ledelse, arbejdsmiljøgrupper og medarbejdere på især skoler og i daginstitutioner kan forebygge fugt og skimmelvækst gennem god vedligeholdelse og jævnlige bygningssyn.
 • God rengøring - godt indeklima: Inspiration og metoder til at sikre en god rengøringsstandart og dermed et godt indeklima.

Materialer om kemiske stoffer, smittefare, stikskader og hudproblemer:

Materialer om maskiner, udstyr og tekniske installationer:

Materialer om bygninger og brugen af dem:

 • Tema: Byggeri og indretning: Arbejdsmiljøwebs samlede indgang til byggeprocessen med råd til indretning og brug af bl.a. åbne kontorer, daginstitutioner, plejeboliger, skoler, sygehuse og institutionskøkkener.
 • Etablering af åbne kontormiljøer: Indretning af åbne kontorer kræver overvejelser, som hverken kan formuleres i et regneark eller på en arkitekttegning.
 • Godt arbejdsmiljø i det gode køkken beskriver planlægningen af bygge- eller renoveringsprocessen og giver anvisninger og gode råd til lokaler, indretning, indeklima, inventar, maskiner og udstyr samt hygiejne.
 • Når klokken ringer - branchevejledning om krav, normer, standarder og god kutyme i forbindelse med byggeri og indretning af faglokaler i grundskolen og gymnasiet.
 • Nybyggeri og renovering af daginstitutioner: Guide til at hjælpe daginstitutioner til gå aktivt og konstruktivt ind i byggeprocessen, når der skal renoveres eller bygges til.

Andre gode materialer:

 • At arbejde i borgernes hjem: Hvordan arbejdsmiljøgruppen kan arbejde systematisk med denne udfordring og giver eksempler på konkrete redskaber, der kan bidrage til løsning af, hvordan medarbejderne kan håndtere situationer, der opstår i borgerens hjem.

2. Materialer fra Arbejdstilsynet 

Her er samlet viden, værktøj og regler om vigtige emner i arbejdsmiljøet i en række temaer. De mest relevante i forhold til det fysiske arbejdsmiljø er:

Emne: