Du er her

Aftaler om MED- og arbejdsmiljø

MED-rammeaftalerne for henholdsvis kommunerne og regionerne er indgået mellem KL og Regionernes Lønnings og Takstnævn, RLTN, på den ene side og Forhandlingsfællesskabet på den anden.

I MED-håndbogen for kommunerne kan du læse en kommenteret udgave af Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse. Rammeaftalens ordlyd er ledsaget af aftaleparternes fælles vejledning. Den fælles vejledning i håndbogen er dels en fortolkning af teksten, dels anvisninger på, hvordan rammeaftalen og protokollatet vil komme til at fungere i praksis.

Find den i boksen til højre her på siden. Håndbogen for kommunerne er baseret på MED-rammeaftalen, som den ser ud efter overenskomst 2015. Det er pt. den nyeste version, der findes.

For regionernes vedkommende foreligger der pt. ikke en håndbog, men kun en underskrevet version af MED-rammeaftalen 2015 med bilag. Den findes også i boksen til højre.

PUF har ikke og får ikke trykte eksemplarer af MED-håndbogen eller Rammeaftalerne til salg.

De lokale MED-aftaler er indgået af den enkelte kommune eller region og de lokale faglige organisationer. Du finder de lokale aftaler, som gælder for dit område, på jeres intranet.

Aftale om trivsel og sundhed dækker for henholdsvis kommunerne og regionerne og er indgået mellem KL og RTLN på den ene side og Forhandlingsfællesskabet på den anden. Den indeholder bl.a. bestemmelser om sygefraværssamtaler, sygefraværsstatistik, handlingsplaner for APV, indsats mod vold, mobning og chikane og indsats mod arbejdsbetinget stress. Læs mere og hent aftalerne her: http://vpt.dk/generelle-aftaler/aftaler-om-trivsel-og-sundhed

Emne: