Du er her

MED og arbejdsmiljø

MED-udvalget har ansvar for arbejdsmiljøarbejdet. Men hvad betyder det helt konkret i praksis? Og hvordan løfter MED-udvalget opgaven bedst muligt?

På uddannelsesdagen tager vi med udgangspunkt i den lokale MED-aftale fat i:

-          MED-udvalgets arbejdsmiljøopgaver

-          Arbejdsmiljøperspektivet i alle MED-udvalgets opgaver

-          Rollefordelingen mellem MED-udvalget og arbejdsmiljøgrupperne

-          Metoder til at arbejde systematisk med arbejdsmiljøet

-          Konkrete arbejdsmiljøemner, der er relevante for deltagerne: fx sygefravær, stress, vold etc.

Dagen kan afholdes for samlede MED-udvalg eller individuelle deltagere fra forskellige udvalg.

MED-klippekortmodulet tilrettelægges i en dialog mellem PUF MED-underviseren og repræsentanter for rekvirenten for at sikre den bedst mulige lokale forankring.