Du er her

Klippekortmoduler

Medlemmer af MED udvalg har jvf. MED Rammeaftalen ret til en årlig uddannelsesdag, hvor de kan sætte fokus på et emne, som har særlige betydning for udvalgets arbejde. I rammeaftalen kaldes disse dage for klippekortmoduler.

PUF tilbyder en vifte af forskellige uddannelsesdage, som er tilpasset ønsker og behov i den kommune, region eller det konkrete udvalg, hvor dagen afholdes. MED udvalgets rolle og opgaver i forhold til emnet er altid omdrejningspunkt for uddannelsesdagene.

Klik på titlerne i den blå boks til venstre for at læse lidt mere om de enkelte klippekortmoduler.

PUF tilrettelægger kursusdagene i samarbejde med den kommune eller region, der bestiller den, så indholdet tilpasses de lokale aftaler og forhold iøvrigt. Kontakt en relevant leder eller HR-afdelingen, hvis du er interesseret i komme på sådan et kursus i den kommune/region, hvor du er ansat.