Du er her

Klippekortmoduler

Medlemmer af MED udvalg har jvf. MED Rammeaftalen ret til en årlig uddannelsesdag, hvor de kan sætte fokus på et emne, som har særlige betydning for udvalgets arbejde.

PUF afholder en vifte af forskellige uddannelsesdage, som er tilpasset den konkrete organisations ønsker og behov. MED udvalgets rolle og opgaver i forhold til emnet er altid omdrejningspunkt for uddannelsesdagene.

Vær MED ved forandringer

Kommunikation og sammenhængskraft i MED

Skab trivsel trods vold og trusler

MED og social kapital på arbejdspladsen

MED og årets gang med budget

Trivsel og sundhed på arbejdspladsen

Styrk indsatsen mod stress

MED, indsats for mangfoldighed.

Vold, mobning og chikane (Socialpædagogiske arbejdspladser m.fl.)

Pris:

En klippekort-uddannelsesdag koster 10.200 kr. plus moms for op til 22 deltagere. Dertil kommer undervisers transport, forplejning og evt. ophold. Ved 23-30 deltagere koster det 13.400 kr. plus moms og transport, forplejning samt evt. ophold.

PUF tilpasser uddannelsesdagene til det enkelte udvalg/den enkelte organisation. Det kræver mere forberedelse end til MED-grunduddannelse, og derfor er prisen højere.