Du er her

Vold-mobning-chikane

Vold, mobning og chikane er ikke acceptable vilkår på arbejdspladsen. MED-organisationen i kommuner og regioner har aftalt retningslinjer for, hvordan man kan modvirke og helst helt undgå vold, mobning og chikane. 

På denne uddannelsesdag får I metoder og ideer til, hvad arbejdsmiljøgruppen kan gøre konkret for at føre disse retningslinjer ud i livet på de enkelte arbejdspladser. 

Indhold vil blive tilpasset de lokale forhold og kan fx fokusere på:

  • kommunens/regionens retningslinjer om vold, mobning chikane
  • rollefordeling: hvad har arbejdsmiljøgruppen ansvaret for – og hvem kan hjælpe?
  • begrebsafklaring: hvad kendetegner henholdsvis vold, mobning og chikane?
  • psykologiske mekanismer i samspillet mellem mennesker: hvor kan vold, mobning og chikane opstå?
  • lokale erfaringer og ressourcer, som arbejdsmiljøgruppen kan trække på i den konkrete indsats

Uddannelsesdagen kan indgå i det lovpligtige tilbud om supplerende uddannelse for arbejdsmiljøgrupperne.

PUF tilrettelægger kursusdagen i samarbejde med den kommune eller region, der bestiller den, så indholdet tilpasses de lokale aftaler og forhold iøvrigt. Kontakt en relevant leder eller HR-afdelingen, hvis du er interesseret i komme på sådan et kursus i den kommune/region, hvor du er ansat.