Du er her

Samspil mellem MED og AMG

 

Arbejdsmiljøgrupperne og MED-udvalgene udgør tilsammen arbejdsmiljøorganisationen i kommunen og regionen. Jo bedre samarbejde mellem udvalgene og grupperne, jo bedre kan I sammen sikre et godt arbejdsmiljø. 
På denne uddannelsesdag fokuserer vi på bl.a.: 

  • klar rollefordeling mellem MED og arbejdsmiljøgrupper (hvem gør hvad?) 
  • kommunikation i arbejdsmiljøorganisationen (hvordan taler vi sammen?) 
  • årshjul som sikkerhed for fælles synlige mål (hvad bruger vi kræfterne på?) 
  • hvordan opsamles arbejdsmiljøgruppernes viden, så MED-udvalgene kan bruge den, når der lægges strategi for arbejdsmiljøindsatsen? (hvordan sikrer vi tilbagemelding i systemet?)

Når dagen er slut, har deltagerne fået metoder til at skabe et tillidsfuldt samarbejde mellem arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg. 

PUF tilrettelægger kursusdagen i samarbejde med den kommune eller region, der bestiller den, så indholdet tilpasses de lokale aftaler og forhold iøvrigt. Kontakt en relevant leder eller HR-afdelingen, hvis du er interesseret i komme på sådan et kursus i den kommune/region, hvor du er ansat.  

Uddannelsesdagen kan indgå i det lovpligtige tilbud om supplerende uddannelse for arbejdsmiljøgrupperne.