Du er her

Mange gode veje til godt resultat

 

Arbejdsmiljøloven stiller krav om, at kommuner og regioner skal tilbyde ledere og medarbejdere i arbejdsmiljøgrupperne supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Men loven siger ikke noget om, hvordan det skal tilrettelægges i praksis. PUF tilbyder at hjælpe med fleksible løsninger.

Her er nogle eksempler på, hvordan det bliver praktiseret:

Undervisning på små hold

Mariagerfjord Kommune har udbudt syv forskellige uddannelsesdage til sin MED- og arbejdsmiljøorganisation. Der er tale om hele dage med en bred vifte af temaer, hentet fra PUFs liste over supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Tre undervisere fra PUF med hver deres specialer er involveret i afviklingen af disse dage. De syv dage udbydes til alle medlemmer af MED- og arbejdsmiljøorganisationen.

På Odense Universitetshospital har man valgt at knytte den supplerende arbejdsmiljøuddannelse an til temaet Social Kapital, som er et overordnet fokusområde for hele Region Syddanmark. PUF bidrager med undervisere, der gennemfører en række uddannelsesdage om emnet på små hold med typisk ca. 20 deltagere. Desuden gennemfører vi en række uddannelsesdage om bl.a. stress, voldsforebyggelse og psykisk arbejdsmiljø for hospitalets arbejdsmiljøgrupper.

Den store temadag

Social kapital og samspillet mellem MED- og arbejdsmiljøgrupperne var temaet, da Vesthimmerlands Kommune gennemførte en stor temadag med over 100 deltagere fra kommunens arbejdsmiljøgrupper. En underviser fra PUF stod for de faglige oplæg og dagens procesforløb.

PUF har gennemført en række af den slags store temadage i bl.a. Lemvig og Billund kommuner. Nogle gange med én underviser, andre gange med flere undervisere i en kombination, der omfatter både fælles oplæg og facilitering af intensive gruppeprocesser i mindre fora.

Konferencemodellen

Brønderslev og Hjørring kommuner har valgt at gå sammen om at arrangere en fælles arbejdsmiljøkonference for de to kommuners arbejdsmiljøgrupper. Konferencen rummer dels fællesoplæg, dels målrettede workshops om konkrete emner, som deltagerne kan tilmelde sig hver for sig, så de skaber hver deres individuelle konferenceprogram. Samarbejdet giver de to kommuner mulighed for at lave et bredere udbud af emner og tiltrække flere oplægsholdere, end det ville være muligt for dem hver især. PUF har bidraget med workshops.

PUF tilbyder i en tæt dialog med rekvirenten at varetage såvel planlægning af form og indhold som administration af deltagernes tilmeldinger mv. ved den slags konferencer.

Nogle steder gennemføres den supplerende arbejdsmiljøuddannelse forvaltningsvis, andre steder i hele organisationen samlet.

-          Der kan være mange gode måder at arrangere løbende kompetenceudvikling for arbejdsmiljøgrupperne. Det kommer an på de drøftelser, der finder sted i hovedudvalgene og de deraf følgende beslutninger om formål og indhold i uddannelsen, siger PUFs direktør Ulla Bertelsen.

Kontakt PUF, hvis I gerne vil have uforpligtende sparring til at finde den helt rigtige form for jeres supplerende arbejdsmiljøuddannelse.