Du er her

Det gode TRIO-samarbejde

Dette kursus er for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere, der indgår i TRIO-samarbejde. I får størst udbytte, hvis I deltager som samlet TRIO.
Hvis I bruger TRIO-begrebet på din arbejdsplads, vil et godt TRIO-samarbejde være en forudsætning for at lykkes med at udvikle arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen og løse de udfordringer og dilemmaer, der opstår i hverdagen.
Dagens program vil fokusere på:
1. Det gode samarbejde i TRIO-gruppen med fokus på tillid og dialog
2. Roller i TRIO-gruppen: hvordan udnytter I bedst forskelligheden?
3. Hvordan og hvornår kan TRIO’en inddrage andre kolleger/medarbejdere i arbejdsmiljøarbejdet?
Formålet med dagen er at styrke deltagernes evne til at samarbejde systematisk om arbejdsmiljøet på en måde, der tager udgangspunkt i deres konkrete arbejdsmæssige virkelighed.
Forud for kursusdagen vil I blive bedt om at forberede jer samlet i TRIO-gruppen.

Samarbejdet i TRIO er centreret om dialog. Det handler om:

• at skabe fælles mål og viden, herunder om rammerne for arbejdet
• samarbejde om at kortlægge udfordringen
• samarbejde om at analysere og vurdere udfordringens konsekvenser
• samarbejde om at prioritere, planlægge processer og handlinger 
• at evaluere i forhold til ”virkeligheden”. Hvad sker der når… og er vi kommet i mål med vores handlinger? 

På denne kursusdag skal TRIO-gruppen arbejde med at forholde sig til eget samarbejde, til egne roller og adfærd, og hvordan samarbejdet er en forudsætning for succesfuldt arbejde med arbejdsmiljøet.

Uddannelsesdagen kan indgå som del af tilbuddet om supplerende arbejdsmiljøuddannelse ifølge lov om arbejdsmiljø.

PUF tilrettelægger kurset i dialog med den kommune/region, der bestiller det, så indholdet tilpasses de lokale aftaler og forhold iøvrigt. Kontakt en relevant leder eller HR-afdelingen, hvis du er interesseret i komme på sådan et kursus i den kommune/region, hvor du er ansat.  

Emne: