Du er her

Arbejdsmiljø i praksis

Arbejdsmiljøgruppen har ansvaret for de operationelle arbejdsmiljøopgaver. Det vil sige det daglige, praktiske arbejde med at styrke og sikre det gode arbejdsmiljø. 

Ved at tænke og arbejde systematisk med arbejdsmiljøet kan I øge trivslen, sænke sygefraværet og undgå ulykker. 

Ud fra deltagernes behov vil vi fokusere på metoder til fx: 

  • optimering af APV-processen 
  • forebyggelse 
  • analyse af ulykker og nærved-ulykker 
  • introduktion og instruktion 
  • systematisk kontrol og opfølgning 
  • brugsanvisninger på arbejdspladsen

Når dagen er slut, er deltagerne rustet til at kaste sig ud i det operationelle arbejdsmiljøarbejde med fornyet energi. 

Uddannelsesdagen kan indgå i det lovpligtige tilbud om supplerende uddannelse for arbejdsmiljøgrupperne.