Du er her

Arbejde med høje følelsesmæssige krav

Dette kursus henvender sig til arbejdsmiljøgrupper på arbejdspladser, hvor arbejdet er psykisk krævende og stiller høje følelsesmæssige krav til personalet.

De høje følelsesmæssige krav er et vilkår i arbejdet med mennesker. Jo mere sårbart et menneske, man arbejder med, jo mere udtalte er kravene.

Arbejdsmiljøgruppens opgave er at undgå, at personalet bliver belastet af arbejdet under disse vilkår. Forebyggelsen kan tage udgangspunkt i arbejdets indhold, rammerne for arbejdet, arbejdspladskulturen og medarbejderne selv.

Formålet med dagen er:

·         At erkende, at høje følelsesmæssige krav kan påvirke, så man får sværere ved at agere professionelt.

·         At forstå, hvordan kravene belaster, og hvilke konsekvenser, det har for den enkelte, for arbejdspladsen som helhed.

·         At sætte fokus på, hvordan man kan arbejde med både at forebygge de høje følelsesmæssige krav og deres påvirkning.

Arbejde med høje følelsesmæssige krav er kendetegnet ved:

·         Krav til indlevelse og indføling

·         Krav om bestemt adfærd fra medarbejdere (og ledere)

·         Krav om at håndtere egne følelser

·         Krav om at have overblik

·         Krav om at være på forkant med situationen

·         Krav om kendskab til den enkelte borger/beboer/patient/elev/klient/

·         Krav om at håndtere andres følelser

·         Krav om samarbejde med kolleger

Høje følelsesmæssige krav kan give mental nedslidning, der forringer medarbejderens evne til at agere professionelt. Det er mentalt belastende at:

·          være vidne til, at mennesker har problemer, har ondt, mistrives, er i sorg, er angste, har været udsatte for overgreb, svigt, dødsfald, selvmordsforsøg etc.

·         være den, det være sig leder, sundhedspersonale eller sagsbehandler, der skal have den vanskelige samtale og overbringe ”dårligt nyt” .

·         skulle arbejde eller handle som regler, aftaler og love foreskriver, hvis man oplever, at ens professionelle dømmekraft er sat ud af spil, og at reglerne mm. forårsager dårlig kvalitet af den serviceydelse, som borgeren får.

Årsagerne til de mentale belastninger kan være at finde i selve arbejdets indhold, men også i rammerne for arbejdet, i arbejdspladskulturen og hos medarbejderen selv. Det samme gælder for forebyggelsestiltagene.

Kursusdagen er tilrettelagt ud fra en viden om:

·         At det fordrer vilje, viden og bevidsthed for at kunne identificere de høje følelsesmæssige krav, de personlige sundhedskonsekvenser som udbrændthed og stress og de professionelle konsekvenser som forråelse.

·         At en forståelse af, hvordan høje følelsesmæssige krav i arbejdet kan være sundhedsskadeligt, i sig selv er forebyggende.

·       At arbejdspladsens kultur og samarbejde er en grundpille i at reducere de negative sundhedskonsekvenser og tab af professionalisme.  

Dagen kan indgå i den lovpligtige supplerende uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter. PUF tilrettelægger kursusdagen i samarbejde med den kommune eller region, der bestiller den, så indholdet tilpasses de lokale aftaler og forhold iøvrigt. Kontakt en relevant leder eller HR-afdelingen, hvis du er interesseret i komme på sådan et kursus i den kommune/region, hvor du er ansat.  

Spotbox title: 

Høje følelsesmæssige krav

Emne: