Du er her

Arbejdsmiljøuddannelse

PUF er specialiseret i at udbyde arbejdsmiljøuddannelsen til kommuner og regioner. Det foregår på to forskellige måder: 

- på interne hold for medarbejderne i en bestemt kommune eller region.

- på hold hvor flere kommuner er gået sammen om at arrangere uddannelsen

Se uddannelseskalenderen for at finde et hold i din kommune eller region. 

Deltagerne

Deltagerne på arbejdsmiljøuddannelsen er primært arbejdsmiljørepræsentan­ter og arbejdsledere, der er medlem af arbejdsmiljøorganisationen. Ny arbejdsmiljørepræsentanter eller ledere i en arbejdsmiljøgruppe skal inden tre måneder efter udpegning/valg have gennemført arbejdsmiljøuddannelsen.

Desuden kan andre ledere og medarbejdere med opgaver og engagement vedrørende arbejdsmiljø, for eksempel medlemmer af SU eller MED, have udbytte af at deltage i uddannelsen.

Indhold

Arbejdsmiljøuddannelsen tilpasses den enkelte kommune/region og de konkrete deltagere. Indholdet omfatter:

  • Kommunens/regionens arbejdsmiljøorganisation og -strategi
  • Det gode arbejdsmiljø
  • Arbejdsmiljøgruppens roller og opgaver
  • Trivsel og psykisk arbejdsmiljø
  • APV og trivselsmåling
  • Praktisk og systematisk arbejdsmiljøarbejde
  • Risikovurdering og forebyggelse af ulykker
  • Informationssøgning
  • Handlingsplan for egen indsats.

Som et led i uddannelsen skal du gennemføre en praktisk opgave, som kobler uddannelsens indhold med dine opgaver i arbejdsmiljøgruppen i din egen organisation.

Form
PUF arbejdsmiljøunderviseren tager afsæt i dine og de øvrige deltageres forudsætninger og erfaringer fra jeres egne arbejdspladser. I vil få rig lejlighed til at udveksle erfaringer og dele viden.

Uddannelsesbevis
PUF udsteder uddannelsesbevis, når du har deltaget i de 22 timer på den grundlæggende arbejdsmiljøuddannelse og gennemført den praktiske opgave samt udfyldt den elektroniske evaluering.

 

 

Emne: