Du er her

MED-håndbogen

MED-håndbogen kan du læse en kommenteret udgave af Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse. Rammeaftalens ordlyd er ledsaget af aftaleparternes fælles vejledning. 

Den fælles vejledning i håndbogen er dels en fortolkning af teksten, dels anvisninger på, hvordan rammeaftalen og protokollatet vil komme til at fungere i praksis.

Der findes forskellige håndbøger for det kommunale område og for regionerne. Find den, du har brug for, I boksen til højre her på siden.

Håndbogen for kommuner er baseret på MED-rammeaftalen, som den ser ud efter overenskomst 2015.

På det regionale område er parterne endnu ikke færdige med at redigere håndbogen efter overenskomst 2015, så her har vi kun version 2013 til rådighed. Vi henviser til Parternes hjemmesider for nærmere information om forhandlingsresultatet.  

PUF har ikke og får ikke trykte eksemplarer af MED-håndbogen til salg.